Květen 2013

Obsah :

  • Integrace koleje hlavní trati do  zámkové dlažby u vstupu do domu
  • Dokončení  úprav okolo skalního masívu na pravém zhlaví  nádraží Domoušov
  • Umístění  přechodu přes nádraží Domoušov na kolejiště

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrace koleje hlavní trati do  zámkové dlažby u vstupu do domu

Pokračování prací z měsíce dubna.

Těleso trati je vybetonováno na šířku 20 cm a na výšku až na úroveň horní hrany zámkové dlažby vstupu.  Kromě venkovního bednění, které tvoří opěrná zeď z pískovce,  jsem vyrobil vnitřní bednění opět z ohebného sololitu. Do takto připraveného bednění jsem nainstaloval kolej, její vrchní hrana kolejnice kopíruje podlahu vstupu a spád obvodové opěrné zdi. Kolej jsem vytvořil pomocí flexibilních pražců a samostaných prutů dl. 200cm, které jsem ohýbal pomocí žehličky na koleje.

Zbývá ještě vytvořit bednění mezi kolejemi nad pražci. Toto bednění jsme vyrobili z ocelového pásku výšky 5mm tl. 2mm s přivařenými kotevními dráty, a tyto pásky jsme ukotvili mezi pražce. Přípravek byl před usazením žárově pozinkován. Mezi kolejnici a pásek jsme vložili mosazný hranolek 4x4mm, abychom vymezili drážku  pro kola modelů. Teprve potom došlo na betonáž tělesa trati. Po  zatvrdnutí betonu  druhý den jsem mosazný hranolek vyjmul.

Před  betonáží tělesa trati byly osazeny po obou stranách vstupu do jídelny dva atipické květináče o rozměrech cca 30 x 50cm, které jsem sestavil z odřezků desek z WPC. (popis WPC viz níže)

 

 

    

Změnou poloměru oblouku jsem musel upravit i směr  zbývající části trati . Proto jsem vyrobil novou konstrukci z velmi odolného materiálu ( ze kterého jsou vyrobeny i budoucí květináče ). Jedná se o desky WPC , které jsou vyrobeny ze směsi dřevěných pilin a PVC v poměru 35% : 65%. Tento materiál fantasticky odolává povětrnostním vlivům, není nasákavý, lehce se opracovává nástroji na dřevo. Na tuto kostrukci jsem využil desky o tloušťce 20mm.

 

 

  

 

Po odbednění jsem prostor vstupu vymezený tratí a dvěmi květináči vysypal štěrkopískem. Jako konečnou nášlapnou vrstvu vstupu jsem položil původní zámkovou dlažbu. Betonový povrch trati jsem opatřil nátěrem na betonové podlahy.

 

Skalní masív na pravém zhlaví stanice Domoušov

Dlouho očekávaná realizace sklaního masívu je tady ! Již je to realita. Pro osazení skalního masívu jsem musel v části plochy skály odebrat zámkovou dlažbu, abych zapustil skálu pod povrch chodníku a opticky od sebe oddělil chodník a skálu. Poté bylo potřeba chodník ohraničit obrubníkem, jednak aby se zámková dlažba nerozbíhala, ale také pro ohraničení štěrku v patě skály, aby se neroznášel po chodníku. Skála je umístěna podél stanice Domoušov od trafostanice na konci stanice,  a postupně kopíruje trať až k ocelovému obloukovému mostu. 

 

 

Po zabetonování obrubníků přijde řada na dokončení zámkové dlažby. Mezitím jsme osázeli patu skály miniaturními stromečky  a skalničkami, a vysypali štěrkem .

 

 

Umístění přechodu přes nádraží Domoušov na kolejiště

 

Podařilo se . Přechod je hotový a je na kolejišti. Dále bylo nádraží doplněno malým dřevěným " Občerstvením" . Na druhém fotu vpravo.

 

Zpět na začátek stránky

Zpět na stránku Duben 2013

Zpět na stránku Rok 2013

Pokračovat na stránku Červen 2013