Jaro 2014 

Výroba  doplňků kolejiště  za dlouhých zimních večerů

Silnice ve stanici Cedrov

V zimě pořád platí, že je brzo tma,  na zahradě se ještě  holýma rukama nedá modelovat,a tak jsme ukryti ve svých dílnách a  vyrábíme  modely staveb, silnic, portálů a jiné doplňky kolejiště.

Právě tento čas jsme využili na výrobu částí silnice v Cedrově před radnicí a pivovarem. Silnice s chodníkem je opět vyrobena (tak jak je to již u nás zvykem )  jako polotovar na dílně. Opět armovaná deska s asfaltovým povrchem ( válcovaná směs jemně prosátého písku s pryskyřicí) . Po zválcování nanesené 2mm vrstvy směsi,  dostane povrch vozovky dokonalý vzhled asfaltu.

 

Dále pokračovala výroba 2 kusů základů tunelu " Pod Vyhlídkou" s vodící lištou pro vedení koleje v tunelu. Ještě jsme vyrobili 2 portály stejnojmenného tunelu.

 

Dostalo se i na budovy. Na svět přišel domek pro nádraží "Dubina" a nádražní sklad  do nádraží "Zákoutí " .      

   

IMG_0356.JPG

V neposlední řadě výroba vnitřní vyzdívky tunelu "Pod Vyhlíkou" z lámaných pískovcových kostek kostek. 

 

Tunel pod Vyhlídkou 

 

 

 

Pro ty čtenáře, kteří většinou prohlížejí  fotografie a nemají tu trpělivost, nebo nechtějí číst celý postup výstavby ,  jsem připravil odkaz na prohlížení fotografií ihned na začátku tohoto povídání.  Následující řádky jsou spíše pro modeláře, které zajímají  zkušenosti ostatních modelářů.

Pokud jste netrpěliví a chcete přejít na fotografie klikněte na tento odkaz:

https://www.flickr.com/photos/98787701@N06/sets/72157644756002962/

Pokud ne, pokračujte ve čtení.

Po delší přestávce je tu další vývoj našeho kolejiště. Jedná se o vratnou smyčku, mezi nádražím Domoušov a Depem Domoušov. Na kolejišti máme zatím jednu smyčku na nádraží Cedrov ( za Pivovarem), tu jsme ale  do dnes nezprovoznili a nevyužívali ji. Druhá smyčka je právě tato, o které je dnes webová stránka, a další v pořadí třetí  bude součástí 2.etapy výstavby kolejiště,  a ta bude  ve skalce, do které jsme se doposud nepustili.

Tunel pod Vyhlídkou  (v pořadí již tunel číslo 8)  bude procházet  kopcem, ze kterého bude vystupovat skalní masív, připomínající vyhlídku. Podle toho dostal budoucí skalní masív  název " Vyhlídka". Bude  tak vysoký, že se na něj vyplatí vybudovat  lanovku,  ze sedla nedaleko severního portálu tunelu. 

Již v zimě jsme vyrobili betonovou základovou desku tunelu, jako polotovar, a tím urychlili z jara montáž tunelu.  Deska je rozdělena na 2 části, abychom  ji unesli, a je vyrobena do oblouku o poloměru koleje 100cm. Deska je armovaná, a na horním povrchu obsahuje již vedení pražců v tunelu. Proč vedení pražců v tunelu?  No aby nedocházelo  k vybočení koleje v oblouku tunelu,  vlivem  rozpínání koleje  při vyšších venkovních teplotách. Vybočením koleje z osy, se může jedoucí vlak přiblížit ke stěně tunelu a tím by byl ohrožen bezpečný provoz v tunelu.

Na základové desce jsou vyzděny nosné  zdi tunelu do výšky 30cm z kostek zámkové dlažby 6x10x20cm , které zbyly po dokončení chodníku okolo rodinného domu. Kostky jsou spojeny stavebním lepidlem o tl. vrstvy lepidla 0,5cm. Po dokončení a vyspárování nosného zdiva tunelu jsme  přilepili 2 portály. Oba portály jsou opět z dílny ASY model pana Chudoby tentokráte se šedými lemovacími kameny. Vnitřní vyzdívku jsme vyráběli za dlouhých zimních večerů v naší modelářské dílně, opět jako polotovar, který bude přilepen k vnitřnímu líci tunelu . Po dokončení vnitřních zdí byly položeny koleje a provedna zkouška průjezdnosti  nejdelšími vagony,  co máme v našem vozovém parku. Zkouška dopadla dobře, dle mého názoru i s rezervou pro průjezd delších  rychlíkových vagonů. Po této zkoušce průjezdnosti můžeme spokojeně položit stropní desky tunelu.  Na zakrytí tunelů,  ze svých získaných a ověřených zkušeností používám pouze WPC desky, které jsou nezničitelné. Isolaci proti vodě používám folii pro jezírka. Ale ještě se musím vrátit k pokládce kolejí. Používám flefibilní pražce LEBU a flexi pruty o délce 1,5m spojky Massoth. S vykružováním koleje jsem si tentokrát nedělal starosti,  a bez ohýbání jsem  rovnou flexibilní kolej vtlačil do vodích lišt pro pražce v základové desce. Ale kolej přeci jenom měla tendenci z lišt vyklouznout, tak jsem ji ukotvil do základové desky pomocí plechu přes dva pražce o čířce 1,5 cm s uprostřed vyvtaným otvorem pro vrut zašroubovaný do hmožděnky v základové desce. Spoj kolejí mi vyšel na prostředek tunelu, ke kterému se nikdy nedostanu, ale oba konce kolejí  jsou umístěny až za portály mimo tunel, tak není problém připojit další kabel v případě vzniku  špatného kontaktu v tunelu.Tunel je zprovozněn, zastropen, zaisolován, tak můžeme přistoupit k venkovním úpravám.

Tunel jsme zasypali zeminou cca 50cm nad jeho strop, proto musíme vytvořit u portálů opěrná křídla, aby se zemina nesesouvala na trať, při děšťových obdobích. Křídla portálů jsme opět  vytvořily  jakoopěrné zdi z kostek zámkové dlažby. Tyto zdi budou postupně obloženy pískovcovými zdmi. Tunel jsme zavezli 30 kolečky zeminy, doplnili kameny a osázeli  keříky a skalničkami.

 Pokud jste dočetli celý postup výstavby tunelu nemusíte se vracet na začátek a můžete kliknout na fotografie zde na tento odkaz:

https://www.flickr.com/photos/98787701@N06/sets/72157644756002962/

 

 

Rekonstrukce DEPA Domoušov

 

V případě že Vás nebaví text klikněte na odkaz s více foto z rekonstrukce depa : https://www.flickr.com/photos/98787701@N06/sets/72157644482280918/

 

Rozhodli jsme se rozšířit depo pro odstavené vlaky, které čekají na okamžik, kdy budou moci vyjet na trať. Součástí rozšiření depa je také napojení  koleje vratné smyčky z tunelu  "Pod vyhlídkou" na čtvrtou nově budovanou kolej depa. Reliéf budov depa byl značně nakloněn, a tak byl přenesen mimo kolejiště depa s tím , že bude vyrovnán základ reliefu .  Při přenesení základů reliéfu budov jsme zjistili značné poškození základů způsobené zatékaínám vody do základů,  vlivem ucpaných lapačů nečistot.  A tak působení vody a mrazu zapříčinilo silné porušení betonových základů a nastupiště. Nedá se nic dělat, musí dojít k opravě. Odpadlý obklad z pískovcových cihel byl opatrně odňat, aby nedošlo k většímu poničení. Základy byly vyspraveny speciální ketonovou hmotou na sanace, ocelové držáky a rám základu jsme  opatřili nátěrem proti rezu.  Na oba základy jsme  zpět nalepili pískovcový obklad a částečne vyspárovali. Celý základ včetně pískovcového nástupiště jsme natřeli sokratem. Rekonstruované základy jsme  osadili  zpět na původní místo a urovnali do vodorovné a svislé polohy.

Ale než byly položeny zpět základy, vyčistili jsme okapové svody, rozšířili depo o jednu kolej na celkové 4 koleje. Hranici mezi depem a chodníkem jsme vytvořili osazením zahradního obrubníku. Kolej, která vyúsťuje z tunelu a napojuje se před zhlavím  depa protíná chodník.  Proto jsme museli rozebrat i zámkovou dlažbu chodníku. Po položení koleje, jsme provedli dořezy zámkové dlažby až  k pražcům. Výřez zámkové dlažby pod kolejí jsme vybetonovali tak, aby vrch koleje byl osazen vestejné výšce jako je  pochozí hrana  zámkové dlažby, tzn. 1,8cm pod povrch zámkové dlažby. Koleje proti vykopnutí zakotvíme do podkladního betonu a kolej zaštěrkujeme do úrovně pražců.

Pro ty,  kteří dočetli celý článek. Klikněte zde:  https://www.flickr.com/photos/98787701@N06/sets/72157644482280918/

 

 

Nádraží Cedrov

Letošní zima se nám parádně vyřádila na budovách Cedrova, od firmy PIKO. Nejprve vlivem velkých nárazových větrů spadla střecha Radnice, a  následně se rozpadla na 4 díly. Ředitelství pivovaru bylo bez střechy již od podzimu. U rodinného domku odpadly  z balkonu truhlíky na květiny, dveře, lemování střechy.  Na dílně pivovaru také ulítla střecha. Prostě tyto modely budov nevydrží takovou přírodní zátěž jako objekty z pískovce. Proto byly odneseny všechny plastové budovy do dílny a postupně opraveny. Při manipulaci několikrát došlo k dalšímu rozpadu, takže bylo povečerech co slepovat.

Přes zimu jsme také řešili  komunikace s chodníky , které jsme doposud na  Cedrově neměli vymyšleny. Výsledek našeho zimního snažení - část komunikace od pivovaru k nádraží  je již osazen na kolejišti, a Vy můžete posoudit kvalitu našeho snažení. Dále musíme dokončit přejezdy přes vlečku k pivovaru, vratnou smyčku za pivovarem a přejezd přes hlavní trať.

Čeká nás ještě návrh veřejného osvětlení, zahrada rodinného domku  a dokončit příchod na nádraží od parkoviště.

 

Zpět na stránku Rok 2014

Pokračovat na stránku  Léto 2014