Červenec 2010

 Práce na tunelu č.4 a 5

Před  zásypem  kruhového tunelu č.4 " Skalka " musela být provedena opěrná zeď při výjezdu ze stanice " Výsluní " . Taktéž před  dokončením násypu pláně nádraží  " Kovářská " byla provedna opěrná zeď před vjezdem do tunelu č.5.  Obě tyto zdi budou v příštím roce obloženy zdivem z pískovce.

 

Opěrná zeď před portálem tunelu  č.4 "Skalka "

 V tunelu je již proveden spodek  trati

 

Opěrná zeď před portálem tunelu č.5

 

Terénní a sadové úpravy

Na těchto třech  obrázcích  je vidět, že současně s výstavbou trati a železničních staveb probíhají také terénní a sadové úpravy okolí.

 Nová část skalky dobudované v návaznosti na kolejiště

Pod borovicí probíhá výstavba nádraží " Výsluní "

Pokračuje tvarování skalního výběžku

 

Výstavba železniční trati

I. a II. etapa kolejiště je spojena hlavní tratí.  Hlavní trať je místy vedena po chodníku ze zámkové dlažby, Bylo nutné řešit zapuštění kolejí pod nášlapovou

plochu chdníku, aby se o koleje nezakopávalo. Stál před námi těžký úkol. Oblouky  zapuštěné do zámkové dlažby, to  znamenalo každou kostku zvlášť vyjmout a seříznout ji do tvaru oblouku diamantovým kotoučem,  prakticky v polních podmínkách. Zámková dlažba má tloušťku 6 cm. Nakonc se to podařilo, ale bylo to hodně o trpělivosti.

 

 

Tvarování oblouku kolejí " žehličkou " do zářezu v zámkové dlažbě

Propoj mezi tunelem č.4 a nádražím " Výsluní "

 

Ruční ohýbaní kolejí do poloměru 200cm

 

Protože tyto oblouky byly svým průměrem atypické proti sériově vyráběným obloukům, musely být vyrobeny ručně z flexibilních pražců a samostatných profilů kolejí o délce 1,5m nebo 3m.  Koleje byly ohýbány do požadovaného poloměru tzv. " žehličkou " . Montáž, tvarování a spojování kolejí najdete v samostatném článku " Koleje ". Takto smontované koleje mají výhodu, že se může vyrobit jakýkoliv oblouk od poloměru 600mm výše, a lze se jím přizpůsobit podmínkám kolejiště. Dále je méně spojů,  a tím samozřejmě méně závad v průtoku  elektrického proudu jednotlivými spoji kolejiva.  Ale na druhé starně má to také nevýhody. Kolejiště  bez klapání kol vlaku na spojích kolejí , se stává méně modelovým. Ale to je věc názoru každého modeláře.  

 

Pokládka kolejí v tunelu č. 2,3

Trať před vjezdem do nádraží " Výsluní "

Budoucí křížení trati s kruhovým mostem.

 

 

                                                      

 

Letecký snímek kolejiště II. etapy . Uprostřed výřivka, od středu vlevo nezakrytý dvoukolejný tunel, v pravo hlavní trať osazená do zámkové dlažby, spojující I. a II. etapu kolejiště.

 

 

 Vybudování depa " Chomutov " 

První zkušenosti z provozu na kolejišti ukázaly, nedostatek místa na kolejišti pro tzv. odklizení vlakových souprav. Při provozu s více jak 5 vlaků na kolejišti , jsme měli problém s průjezdností  na nádraží " Chomutov ". Proto jsme urychleně vybudovali tzv depo, jehož praktická funkce je odstavení vlaků. Depo nejsou jen koleje , ale patří k tomu příslušné budovy a zařízení. Depo je umístěno na samé hraně podél delší strany  rodinného domu, v šíři  okapového chodníčku. Depo má 3 koleje. U třetí koleje je umístěno nástupiště, které navazuje na reliéf dílen. Reliéf dílen je dílem pana Chudoby z firmy ASY model. Požadavek zněl na navržení a výstavbu budov, které zakryjí co nejvíce stěnu rodiiného domu v prostoru depa . Z několika pěkných návrhů pana Chudoby, byl nakonec vybrán návrh na obrázcích.

Reliéf byl vyprojektován tak, aby byl demonrovatelný. Další záměr do budoucna je ten, že by měly soupravy zajíždět do suterénu rodinného domu, a to právě kolmo na reliéf, a k tomu  jěště cca 50 cm pod zámkovou dlažbou. Znamená to  by to demontovat reliéf v místě tunelu . a po dokončení tunelu do suterénu postavit reliéf zpět. Základ  je ze dvou masivních dílů a tvoří zároveň nástupiště. Na něm jsou ukotveny  jednotlivé vrchní díly. Reliéf je vypracován skutku do detailů, no posuďte sami.

 

 

 

   Provoz na kolejišti 

 Zatím jsme víceméně stavěli kolejiště a velmi málo času jsme věnovali provozu na kolejišti. Protože již byla hlavní trať položena, bylo nutné vyzkoušet kvalitu položení kolejí, jak v rovinatosti, tak i ve spojích. Ale i sílu lokomotiv při zdolávání stoupání na trati. S prokluzováním kol lokomotiv nebyl doposud žádný problém, ale spoje občas zlobily.Občas i zoxydované a zaprášené koleje. Znamenalo to rozpojit spoj, pokud možno vyčistit a do plechové spojky namačknout něco málo vazelíny od výrobce LGB . Je to vodivá vazelína, právě vyrobená pro tyto účely a prodává se v prodejnách modelů s měřítkem 1:22,5 . Co se týka čištění vlastních kolejí byly ručně lehce přebrouseny brouskem na kosu nebo jemným skelným papírem připevněným na desce 10x15cm. Potvrdilo se nám to, co modeláři před námi popisují ve svých webových stránkách. V případě, že se kolejiště provozje s velkými přestávkami, je nutné před dalším provozovaním počítat s časovou  rezervou na zprovoznění  kolejiště.

 

Nákladní souprava projela rozestavěným tunelem č.1

 Nákladní vlak tažený elektrickou lokomotivou TAURUS

Taurus vjíždí na zhlaví nádraží " Chomutov "

 

  

 

Osobvní vlak před stanicí " Výsluní "

Osobní vlak vjíždí do stanice " Výsluní "

Soupravy na nádraží " Chomutov "

Lokomotiva TAURUS v depu