Červen 2010

Nádraží " Kovářská "

Pod nádražím " Kovářská " jsou vedeny dvoukolejný tunel č.2,3 a tunel č.5. práce na tunelech pokročily tak, že bylo možné dosypat zeminu mezi tunely a opěrnou zdí do výšky opěrné zdi na + 46cm. Po zakrytí tunelů se vytvoří možnost provedení pláně pro nádraží " Kovářská " . Všichni se těšíme aby zo už bylo.

 

 

Před zastropením tunelů

 

Zbývá již jen položit koleje, a vyzkoušet funkčnost ,  před zakrytím tunelu.  

 

Před zastropením

Kruhový most

Z tunelu č.2, jehož kolej je  na úrovni -3cm pod chodníkem,  musí trať vystoupat do nádraží  " Kovářská "  na kótu +46. Při sklonu 3,5cm/m potřebujeme získat 14m dlouhé stoupání.

Tohoto můžeme dosáhnout pouze tím, že stoupání začne ve dvoukolejném tunelu u koleje č.2 na kótě -3  na začátku tunelu ve staničení 0,00. Na konci tunelu ve staniční 3,57 má trať již nastoupáno 12 cm a zbývající stoupání bude vedeno buď spirálním mostem nebo kruhovým mostem. Na obrázku pod textem je vidět vytýčení trati v návrhu na spirálníé most. Stoupání je přijatelné 3,9 cm/m. Výstavba tohoto mostu bude zahájena v příštím roce. Zádrhelem řešení spirálního mostu bude zřejmě křížení koleje č. 1, která směřuje do nádraží " Výsluní " a podjíždí kolej č.2 . Podjezdná výška trati  musí být  alespoň 28 cm. Tento detail nemám ještě vyřešen. Na řešení celého uzlu okolo kruhového nebo spirálního mostu,  bude zpracována podrobná projektová dokumentace. Proto v klidu nechávám tento úkol na zimu, kdy se venku nedá nic moc dělat.

 

Tunel č.4 " Skalka "

Výstavba tunelu zdárně pokračuje, v tomto měsíci byly dokončeny stěny a část  zásypu. Byla zahájena stavba spodního skalnatého výběžku, který zakrývá stěnu tunelu. Vytvořit skalní stěnu není nic moc jednoduchého neboť dodržet dané podmínky nebylo lehké. Podmínky zejména jsou: nezničit dobře rostlou Azalku, využít prostoru mezi azalkou a stěnou tunelu pouze 10 - 15 cm, nepoužívat jako pojivo beton, ale kameny se nesmí vyklat, a skála musí vypadat přirozeně jako v přírodě. No nevím jak se s těmito podmínkami poperu.  

Dokončení  obou stěn tunelu a  zahájení vnějšího  zásypu

 

Pohled ze spodní části skalky

Pohled z nádraží " Výsluní "

Dokončení stěn tunelu, stav před zahájením zásypu. 

Vytvoření skaly před stěnou tunelu v samém  začátku

Po dokončení portálu a dotvarování čelní skály bude tunel nenásilně začleněn do skalky

Stav před provedením kolejového spodku v tunelu a provedení částečného zásypu.

Zpět nahoru

Zpět na květen 2010

Zpět na rok 2010

Pokračovat na  Červenec 2010