Květen 2010

Opěrná zeď  kolejiště II. etapy

Po dokončení obvodových stěn tunelů č. 2 a 3 pod stanicí " Kovářská " byla zahájena výstavba opěrné zdi z bloků Semmerlock po obvodu kolejiště II.etapy .  Opěrnou zdí je vytvořena zvýšená úroveň kolejiště  na + 50 cm od úrovně chodníku a odděluje od sebe kolejiště, chodník a prostor okolo venkovní termální výřvkyl. Bloky jsou pokládány na sucho, s malým sklonem zdi do svahu. Sklon se vytváří posunutím každé další řady o 1,5 cm do protisvahu. Rozměr 1,5 cm je dán betonovým nosem na každém bloku tak, že tlak zemniny na zeď nemůže vytlačit jednotlivé bloky ze zdi. Výhoda této zdi je, že je mobilní, lehce ji lze rozebraz a přestavět, a pak s těmito bloky lze realizovat jakékoliv oblouky a různé jiné tvary než jenom rovné zdi. V obvodové zdi jsou vynechány otvory pro budoucí výstavbu portálů z pískovcového zdiva. Horní zakončení zdi je provedeno zákrytovými deskami stejného výrobce. Pro vytvoření tunelů ve zdivu byly použity rohové bloky, tam kde tyto bloky nepasovaly z jakéhokoliv důvodu, byly úpravy provedeny diamantovým kotoučem.

 

Opěrná zeď přerušena vyústěním dvoukolejného tunelu tunelu 2, a 3

Vlevo budoucí portál tunelu č.5,   v pravo boducí portál  dvoukolejného tunelu č.2,3

Opěrná zeď  a nezakrytý dvoukolejný tunel č. 2,3

 

 

Opěrná zeď vymezuje prostor pro obsluhu a používání výřivky

Detail opěrné zdi

Pohled z druhé stryny výřivky na tunel č.5

 

Tunely jsou izolovány proti zatékání svislou i vodorovnou nopovou folií

Rozměřování kolejí v tunelu č.2,3

Čelní bloky  opěrné zdi byly upraveny diamantovým kotoučem

Probíhá zásyp mezi tunely a obvodovou opěrnou zdí

 

Zahájení výstavby Tunelu č.5 " Skalka "

Tunel č.5 zapadá již do III etapy . Ale musí být vybudován v předstihu, protože trať  II. etapy z nádraží " Výsluní ",   je vedena  pod  hřebeny " Krušných hor"

do nádraží " Kovářská ", právě nad tunelem č.5.  Tunel  musí být  dokončen a zasypán, pro výstavbu výše uvedené  trati.

V horní části skalky byla zahájena výstavba tunelu č.4, kterým bude vedena trať do spodní části skaly do stanice " Skalka "

Pod cedrem je již vybudována část stěn tunelu č. 5

 

Na základovou spáru tunelu opět položena nopová folie proti prorůstání kořenů, a proti případné důlní činnosti  ktků.

 

 

Staveniště tunelu č. 4 " Skalka "  a zhlaví nádraží " Výsluní "

První část stěn tunelu č.4 " Skalka "

Tunel č.5 před zakrytím

Zde musím ocenit velké porozumění mé ženy, asi nebylo lehké přihlížet částečné devastaci jejího díla. Zákonitě muselo dojít ke slibu,  že  dám skalku jak se sluší a patří  do původního stavu,  a ještě to o mnoho vylepším.