Říjen 2010

Dvoukolejný tunel č.2a3

Měsíc říjen byl významný dokončením dovoukolejného tunelu a dokončením pláně pro stanici " Kovářská ". Koleje č.2 stoupá od začátku tunelu, staničení tunelu 0,00m, a na konci tunelu kolej již nastoupala na výšku  10 cm nad fix 0,00. Proto byla část stěn tunelu nastavena o 10 cm dřevěnými trámky opatřené nátěrem proti vlhkosti a hnilobě. Nastavením výšky stěn byla zajištěna výška tunelu 28 cm, pro průjezd elektrických lokomotiv se zvednutým pantografem.

 

 

Pokládka nopové folie před zásypem

 Nastavení stěn tunelu

 

Stěny musely být zvýšeny z důvodu stoupání koleječ. 2 na konci tunelu o 10 cm.

 

Nastavení stěn dřevěnými hranoly

 

Zkušební provoz v tunelu

Zkušební provoz v tunelu

 

 

Lokomotiva  SPREEWALD a mrazící  vůz  EKU

Položená nopová folie na poslední část  tunelu

  Celkový pohled na pláň nádraží            " Kovářská "

 Tunel č.1

 Těsně před příchodem zimy byl zajištěn nátěr dřevěné podlahy přechodu chodníku a na oba portály tunelu byla osazena matrice budoucíhom portálu.

Trať směřující do tunelu č.1

 

Návrh portálu tunelu č.1.

jedná se o maketu portálu

 

Hlavní trať

 Část trati vede okolo krásného převislého červeného buku, dále opisuje okrasné záhony a vrací se zpět do nádraží " Chomutov ".

 

Výstavba hlavní trati

 Výstavba hlavní trati

 Trať byla zapuštěna do zámkové dlažby