Srpen 2010

 Výstavba železniční trati

Hlavní trať z nádraží " Chomutov " opisuje obvod rodinného domu. Na jižní straně mezi dvěma ocelovými mosty se 2 kolej odklání od stěny domu a přetíná chodník aby zaústila do dvoukolejného tunelu v kolejišti II etapy. Před přechodem chodníku,  se ale kolej rozdvojuje na směr do stanice " Výsluní "  a na směr do stanice " Kovářská "  na  kótu + 46. Opět byl řešen problém řezání kostek zámkové dlažby ve tvaru trati. Po úpravě kostek zámkové dlažby a sestavení do požadovaného tvaru trati, byla spodní část trati zabetonována o tl. betonu 4 cm.  Beton rozepírá dlažbu proti tomu aby se nerozjela. N abetonovou podkladní vrstvu je položen kolejový svršek. Koleje s pražci jsou zasypány štěrkem 4-8mm. po konsolidaci spodní vrstvy štěrku je povrch posypán štěrkem 2-4mm. Psvršku je pečlivě vymetán štětcem, aby byly viditelné všechny pražce a žádné zrno štěrku nebránilo průjezdu kol jednotlivých modelů.

 

 

Rozebrání zámkové dlažby pro trať spojující etapu I. a etapu II.

 

Pohled z druhé strany

 

Položení dvoukolejné trati

 

Demontáž nádraží " Chomutov "

V tomto měsíci se bohužel kolejiště muselo přizpůsobit požadavkům zahrady. Poslední dobou se stále více prohluboval nedostatek v zalévání zahrady, ne však z titulu že by byl nedostatek vody, ale hlavnš byl nedostatek času z hlediska mého pracovního zaneprázdnění. Proto jsme  se rozhodli doplnit zahradu závlahou. Všechna voda ze střech rodinného domu a garáže je svedena do jímky. Tato jímka je využita jako zdroj vody pro závlahu. Bohužel v některých letech v letních měsících, kdy je méně dešťových srážek, se voda v podzemní nádrži brzo vyčerpá a závlaha přestane být funkční. Proto byla zřízena přípojka do nádrže z vodovodní sítě v dobách velkého sucha. Přípojka je ale vedena od venkovního kohoutku u sdveří do jídelny podél západní stěny v okapovém chodníku.A to je ten kámen úrazu. Nad okapovým chodníkem, bylo umístěno nádraží " Chomutov ". Nebyla jiná volba než nádraží demontovat. 

 

Prostor okapového chodníku po demontáži kolejiště uvolněn pro zavedení závlahy

 

 

 

 Úpravy na tunelu č.1

 Tunel č.1 byl vlastně prvním raelizovaným tunelem na našem kolejišti. V té době jsem byl inspirován kolejištěm v Rathenu. Problém tunelu č.1 je v tom, že je nutné zachovat přístupovou trasu do zahradya zároveň zajistit vstup s hora do tunelu v případě kolize v tunelu.  Proto bylo navrženo řešení zakrýt tunel tlustším  odnímatelnným  dřevěným stropem, opatřeným nátěrem proti povětrnosti.  Dále tunel  je umístěn těsně před oknem ložnice, a na parapetu tohoto okna paní domu pěstuje svoji květinovou chloubu. Tudíž zachovat 100% přístup. Další podmínka je bezbarriérová trasa chodníku pro dopravu rostlinného materiálu do zahrady a zpět. Na obrázku je vidět jak jsme se stímto problémem vyrovnali. Musíme ještě pořešit oba dva portály.

 

V srpnu byla dokončena zákrytová odnimatelná deska nad tunelem, zatím nejsou dořešeny oboustranné portály tunelu