Březen 2011

 

Obsah stránky:

  • Výroba kruhového mostu na dílně  Asy model
  • Výroba " Galerie " na dílně ASY model
  • Výroba portálů dvoukolejného mostu na dílně ASY model
  • Příprava staveniště pro zahájení montáže kruhového mostu
  • Výstavba opěrné zdi u nádraží " Chomutov "
  • Zahájení montáže kruhového mostu
  • Dostavba hlavní trati
  • Provoz na kolejišti

 

 

 

 

 

 

 

Výroba kruhového mostu na dílně ASY model 

Dva měsíce velmi náročné práce se pomalu blíží ke svému závěru. Most na obrázcích již dostává postupně svoji podobu. Most se skutečně svojí velikostí nevejde na pracovní stůl, proto byl rozdělen na 4 části.  Z důvodu velké váhy by si zasluhoval spíše rozdělit na 5 částí. No uvidíme jak jednotlivé části uneseme a dopravíme do Chomutova.

 

 

 Zpět nahoru

 Výroba "Galerie"  na dílně ASY model

Za ocelovým mostem, již ve stoupání cca 40 cm, měla trať najet do nádraží po opěrné zdi z betonových bloků Semmerlock. Tyto bloky tvoří opěrnou zeď pro vyvýšenou část kolejiště II části, zejména nádraží " Kovářská ". Pod nádražím  je ale umístěn dvoukolejný tunel. Na montáž kolejí jsme využili možnost použití třímetrových prutů. Ale délka prutů 3m nestačila, aby spoj kolejí vyšel mimo tunel. Proto byl ve zdi navržen otvor, aby v případě poruchy nebo kolize souprav v tunelu,  se mohlo do tunelu  vstoupit. Vizuelně otvor  ve zdi  z betonových bloků nepůsobil moc pěkně. Přechod z kruhového mostu na betonové bloky také nevypadal vábně , tak jsme ustoupili od opěrné zdi a prodloužili most o           " Galerii " .  Galerii jsme ještě vylepšili tím, že je vyrobena jako vyjímatelná část stavby. Opět to není žádný drobeček, ale při troše posilování se s její váhou člověk vyrovná.  Na obrázku je vidět sestavení z 5 oblouku a dozdívání  pilířů .

 Zpět nahoru

Výroba portálů dvoukolejného tunelu na dílně ASY model

Dvoukolejný tunel je zakočen portály RhB . Trať stoupá z jednoho ramene tunelu na kruhový most. Portál tvoří přechod mezi tunelem a kruhovým mostem, z druhého  portálu trať podjíždí kruhový most, aby pak mířila do stanice " Výsluní " . Oba portály byly vyrobeny jako polotovary, které se na stavbě budou montovat spolu s opěrnými zdmi.

 Zpět nahoru

Příprava na staveništi  pro zahájení montáže  kruhového mostu

Na prvním obrázku je ještě vidět část opěrných zdí vybudovaných v loňském roce, ale které přijdou vybourat. Z důvodu změny stoupání trati je již zastropený tunel rozebrán. Pod stropem tunelu jsou umístěny rozpěrky z dúvodu eliminace bočního tlaku zemin.

 Počasí již povolilo, a tak rychle začala příprava na stavbu kruhového mostu. Most bude zapuštěn včetně základu 10cm pod niveletu chodníku.

 Zpět nahoru

 Výstavba opěrné zdi u nádraží " Chomutov "

Postupně jak byly vyrobeny díly opěrné zdi, pokračovala i montáž na staveništi. Současně byla namontována zpět deska,tvořící pláň  nádraží   " Chomutov ".  Nádraží bylo v loni v srpnu demontováno, protože pod nádražím byla tažena PVC trubka pro doplňování vodou nádrže  závlahy.  Toto doplňování bude sloužit v době déle trvajícího sucha. Některé plány se nepodařilo tak zkoordinovat , aby se nemuselo něco předělávat. Ale takový je život.  

 Zpět nahoru

 Zahájení montáže kruhového mostu !!!  24.března 2011

Dlouho,  dlouho, pan Chudoba vybíral den k montáži mostu. Je vidět, že je nejen mistr svého oboru, ale umí poručit i počasí. Jinak si to neumím vysvětlit. To se jen tak někomu nepodaří. Naordinoval překrásné počasí .

Pravda,  díly byly dost těžké, čtyři jsme s tím měli dost práce. Ale most je na místě.

 Součástí jednotlivých dílů jsou již i betonové základové desky.

 

 Do výkopu zbývá nasypat podkladní vrstvu ze štěrkopísku tloušťky cca 10 cm, a můžeme začít pokládat

 

 Spojování dílů je velmi profesionální práce, spoje nesmí být moc viditelné, spojované spáry musí vyjít tak ,jako by byly  prováděny na dílně.

 

 Kruhový most nabírá své budoucí podoby

Vnitřek mostu je natřen nátěrem proti vhkosti. V obloucích jsou osazeny chrliče na výtok vody při deštích.

 

 

 Na výstavbu kruhového mostu bylo použito cca 10 000 ks pískovcových kostek.

Zpět nahoru

 

Dostavba hlavní trati 

Hlavní tratí se vlaky vrací do nádraží " Chomutov " z kolejiště č. II. Trať přepřechází přes chodník , který tvoří hlavní dosti frekventovanou trasu i do spodní části zahrady.  Aby nedocházelo k zakopávaní o koleje všech návštěvníků zahrady, byla kolej zapuštěna do zámkové dlažby.

 

Vyřezaná část chodníku byla zabetonována, aby nedošlo k rozjetí zámkové dlažby. Na beton bylo provedeno štěrkové lože a položena kolej.

 Zpět nahoru

 

Provoz na kolejišti

I když tento měsíc jsme se věnovali velmi intenzivně výstavbě, našli jsme sichvilku a trochu si zajezdili.

Obě lokomotivy jsou digitálně ovládané a ozvučené.

 Zpět nahoru

Zpět na Únor 2011

Zpět na Rok 2011

Pokračovat na Duben 2011