Červen 2011

 

 

Obsah stránky:

  • Pokračující montáž kruhového mostu
  • Portály dvoukolejnéhio tunelu
  • " Galerie " a dvoukolejný tunel - vnitřní vyzdívky
  • Zkouška průjezdnosti trati kruhového mostu
  • Nádražní budova ve stanici " Kovářská "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračující montáž kruhového mostu

Na kruhovém mostu jsme dospěli do situace, kdy již mohou být položeny koleje. A tak se také stalo. A když jsou položeny koleje, tak nezbývá nic jiného než nasadit zkušební soupravu na trať, a zjistit sjízdnost vypočtených % stoupání. Poučeni problémem % většího stoupání u pana Randýska, jsme netrpělivě očekávali, jak si s naším stoupáním 3,9 cm /m poradí soupravy na naší trati. Ale o tom až v odstavci Zkouška průjezdnosti trati.

 

 

 

 Montáž přístupového žebříku na ocelový most. Tento žebřík je vizitkou  ruční práce s ocelí  ASY model.

 

  

 Letecký pohled na kolejiště II. část,  a to na odkrytý tdvoukolejný tunel a kruhový most.

 

 

 

 Detaily ještě  rozestavěného kruhového mostu 

 

 

 Zpět nahoru

 

 Portály dvoukolejného tunelu

Z hlavní trati kolem rodinného domu odbočuje trať na II.část kolejiště. V zápětí po odbočení se z jednokolejné odbočky stává dvoukolejná trať, která zaúsťuje do dvoukolejného tunelu. Dvoukolejná trať,  se   v tunelu rozdvojuje na směr do stanice " Kovářská " a stoupá po kruhovém mostu do stanice, a na směr  stanice  " Výsluní " , kde pokračuje z tunelu mezi zdi kruhového mostu, jež v zápětí levotočivým obloukem podjíždí kruhový most a po třímetrovém úseku po rovině se blíží ke stanici " Výsluní ".

 

Portál doukolejného tunelu působí dojmem zbytečně širokého portálu. Ale pozor pouze na venek. Po nasazení souprav a vyzkoušení průjezdnosti byl výpočet oblouku zpracován správně. Trať totiž svírá s portálem ostřejší uhel, delší vagony by v menším oblouku portálu neprojely.

Na fotu vidíte portál, který je uzavřen plexi deskou s folií. Mnohokráte jsme diskutovali s panem Chudobou o nutnosti uzavírání tunelů po skončení provozu na kolejišti. Těch důvodů je několik. Ale zejména při velkých větrech dochází k zafoukávání nečistot do tunelu, čímž ohrožuje klidný provoz. Jedná se o listí, prach, písek, ulámané větvičky stromů větrem,  ale i vstup domácích a divokých koček, pejsků atd. Prostě tunel je potřeba uchránit před vějšími vlivy.  Právě na našem kolejišti byl prvně použit patent pana Chudoby - zavírání tunelů. Mezi portálem tunelu a vnitřní vyzdívkou tunelu je provedena vodící drážka, do které je zasunuta průhlední deska z materiálu, kterému se dříve říkalo plexisklo. V našem případě jsou všechny tunely foceny uzavřené touto deskou.

Když jsem umístil fotografie uzavřených tunelů do  FOTOGALERIE na webové stránky, zeptala se manželka tvůrce portálů : " Prosím Tě  co to v těch tunelech je ?  Měla pravdu, nepatří to tam. ve skutečnosti se tunely nikde neuzavírají. To je pouze naše potřeba . Proto bude fotogalerie na webové stránce brzy vyměněna.

 

  

 Na třetím snímku již vidíte provedené vnitřní vyzdívky tunelů. Ale o tom v článku níže.

 Zpět nahoru

 

" Galerie " a dvoukolejný tunel - vnitřní vyzdívky

 Na všech snímcích jsou  krásně vidět vyzdívky tunelu. Zejména v částech tunelu, kde je přes portál do tunelu vidět

 Po osazení galerie byla provedena i vyzdívka vnitřních stěn tunelu. Částečně byly vyrobeny polotovary zdiva na dílně, ale i tak byla na dozdívání sposta práce. Nakonec bylo bylo namontováno osvětlení galerie( obr 3 nahoře) těsně zakrytím tunelu. Před zakrytím též byla provedena zkouška průjezdnosti vlaků a nezávadnosti napájení lokomotiv.

 

Na vnitřní vyzdívku tunelu byly použity štípané kostky z ruzných žil pískovce. Proto také je na vyzděné stěně několik odstínů. Pohledově ale štípaný pískovec působí velice pěknězvláště pak v průhledu galerie směrem do tunelu. Po úspěšném zkušebním provoze byl dán souhlas k zastropení tunelu.

Zpět nahoru

Zkouška průjezdnosti trati kruhového mostu

Po osazení kolejí musel nastat okamžik kdy vyjede na trať souprava.  Průjezdnost jsme vyzkoušeli   legedární lokomotivou RhB   " Krokodýl "

Průjezd bez závad, se stoupáním to byla brnkačka

 

I lokomotiva Mallet se na mostě vyjímala

 

 

Křížení trati s kruhovýmm mostem

 Zpět nahoru

 

 

Nádražní  budova ve stanici " Kovářská "

 

A na závěr měsíce kolejiště dostalo další dárek od ASY model - nádražní budova pro stanici " Kovářská "

 

 

 

Zpět nahoru

Zpět na Duben 2011

Zpět na Rok 2011

Pokračovat na Červenec 2011