Červenec 2011

Obsah stránky:

  • Digitalizace dieselových lokomotiv BR 206 PIKO
  • Pláň nádraží  " Kovářská "
  • Portály jednokolejného tunelu pod stanicí  " Kovářská "

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizace dieselových lokomotiv BR 206 PIKO

Výstavba II. části  kolejiště nás natolik zaneprázdnila, že jsme vůbec neměli čas na vlastní modely. Již několik měsíců čekají modely v krabicích na svoje oživení. Dnešního se tomu tak stalo. Byly zabudoványoriginal  dekodery firmy PIKO vštně ozvučení. Jak vitíte na obrázku montáž dekoderu a ozvučení spolu s naprogramováním se prodloužilo až pozdních nočních hodin.

 

  

 

 

 

Pláň nádraží " Kovářská "

Po zastropení dvoukolejného tunelu pod budoucím nádraží " Kovářská " a dosypání zeminou, se začala rýsovat pláň budoucího nádraží. Nádraží bude průjezdné se dvěma kolejemi a odbočkou do malé fabriky. Proto je celá plocha vysypána štěrkem. Pod štěrkem je položena nopová folie proti prorůstání plevelu a kořenů. Ale možná i proti krtkovi, kdyby se zde náhodou  zjevil. Člověk musí počítat se vším.

Štěrková plocha je vytvořena z frakce 4-8mm. V případě sadové výsadby na pláni se odstraní štěrk o průměru požadované jamky , prořízne folie a zasadí rostlina. Na šěrkové ploše se budou lépe modelovat komunikace . Úplně jasný plán zástavby ještě nemám, ale nějaké nápady se již v hlavě urodily. Musím to hodit na papír. 

 

 

Na pláni za nádražím je vytvořeana vratná smyčka pro vlaky, které se budou z nádraží vracet zpět přes kruhopvý most. Více méně se jedná o osobní motráky.  Z nádraží také pokračuje přímá kolej přes údolí pod cedrem do stanice " Výsluní "

 

Letecký pohled na pláň

 Zpět nahoru

 

Portály jednokolejného tunelu pod stanicí   Kovářská "

Tak že pláň nádraží je již v plném běhu, ale nemáme pořád uzavřeny tunely pod nádražím. Aby nebyly všechny tunely na kolejišti stejné, což by bylo fádní, hledali jsme příměr . Nakonec zvítězil vzor , na jehož námět  byly vyrobeny oba portály tunelu č.5.  Portál od stanice  " Výsluní " je honosnější.  Na ozdobné věžičky  byly nařezány a použity  kostky z červeného pískovce, který byl dovezen z Anglie.  Stěny portálu jsou vyzděny z málo se vyskytujícího růžovohnědého lámaného pískovce.  Tento pískovec si pan Chudoba uchovával jako vzácnost pro budoucí vlastní stavby.  Moc si Vážím toho, že tento klenot byl nakonec použit právě na naše kolejiště.

 

Části opěrné zdi portálu

Dodané polotovary portálu

Tunel před zahájením montáže

 

 

Drobné úpravy

Druhá strana tunelu

 

 

 

Tunel od stanice  " Výsluní " je umístěn pod cedrem.  Ve stísněném prostoru probíhaly montážní práce většinou v kleče. Součástí portálu je poměrně mohutná opěrná zeď, která odděluje horní a dolní pláň. Na prním obrázku dole  je vidět za zády pana Chudoby. Rychle než zatuhne lepidlo musíme přeměřit svislost, zda nedošlo náhodou k nějakému pohybu.

 

 

Více jsme toho v tomto měsíci nestihli udělat.

Zpět nahoru

Zpět na Červen 2011

Zpět na rok 2011

Pokračovat na Srpen 2011