Říjen 2011

Obsah stránky :  

  • Ocelový příhradový most
  • Portály  tunelu č.1 pod chodníkem do zahrady
  • Dokončení portálu dvoukolejného mostu pod stanicí  " Kovářská "
  • Nádraží " Kovářská "
  • Nastavení a měření spádů a stoupání trati
  • Provoz na kolejišti   

 

 

 

 

 

 

 

 Ocelový příhradový most

Přeci jenom se ještě vracíme k ocelovému příhradovému mostu, který se stal ihned ozdobou a další dominantou kolejiště. Terén je již přisypán až pilířům a provedeno napojení pilíře na skálu u portálu tunelu.

 

 

 

 

 

 Zpět nahoru

 

Portály  tunelu č.1 pod chodníkem do zahrady

Nekonečně dlouho rozdělaný podchod chodníku byl v tomto měsíci dokončen. Nejprve byly pískovcové kameny nařezány na klasický zděný portál, který byl rozšířen na délku o opěrnou zeď.  Slepen byl již v lednu 2010.  Na obě strany portálu byla tak těžká zeď, že se při manipulaci portál rozlomil na tři díly. Portály byly vymyšleny zrcadlově stejně. Po nezdařené montáži jsme si řekli, že již těch klasických starodávných tunelů máme na kolejišti dost, a tak jsme situaci zjednodušili průmyslovějším mostem betonovým,  a před stropem nad otvorem jsme ho ozdobili masivní ocelovým trámem nastříkaným zelenou barvou. Zdi budou z jara také natřeny v odstínu betonu. 

 

 

 

Chodník ze zámkové dlažby je přerušen dřevěnou masivní vyjímatelnou podlahou, aby v případě uvíznutí vlaku v tunelu, byl tunel přístupný. Ale bude sloužit i pro čistění tunelu nebo trati.

 

Tentokráte nebyly dovezeny žádné dopředu slepené zdi, ale bloky a pásky pískovce. Představa pana Chudoby byla , prvín uděláme oba portály tunelu pod chodníkem ,to půjde velmi rychle, a pak budeme dělat drobné dokončovačky.  Nakonec se ukálo, i ten velmi jednoduchý most nám dal zabrat.

 

 

 Zpět nahoru

 

 Dokončení portálu dvoukolejného mostu pod stanicí " Kovářská "

Říjen byl také věnován drobným dokončovacím pracem. Tunel z vnitřní strany zahrady byl zakončen zídkou, a byla doříznuta zákrytová deska opěrné zdi z bloků Semmerlock. Také tento tunel je opatřen zavíráním. Zatím z průhledných vrat není stržena ochranná folie.

 

Nádraží " Kovářská

Zatím ve stanici " Kovářská jsou definitivně osazeny 2 budovy . Hádražní budova od Fi ASY model sklad. Ostatní budovy od PIKA jsou zde položeny jenom z důvodu, že jsme je neměli kam momentálně usadit.

 

 

Měření spádu

Trať ze stanice " Výsluní projede pod mostem a dostává se do spirálového oblouku z něhož najíždí na most. Abychom  docílili stejný spád po celém oblouku osadili jsme vodováhu na vagony,  kterými jsme postupně posouvali vodováhu . Na trubičce s vodováhou jsme měli označenu rysku po kraj bublinky kam až se může pohybovat. Když vyrovnáním trati pod vagonky se bublinka dostala na kraj ryskybyla trať vyrovnána a popjeli jsme s vagonkem dál. A tak se to opakovalo, až se spád trati rovnoměrně vyrovnal.

 Zpět nahoru

 

Provoz na kolejišti

Myslím si, že pro návštěvníka webových stránek nejvíce ze všech stránek,  které jsem doposud vytvořil, budo z hlediska modelové železnice nejzajímavější provoz na kolejišti.  Já sám si rád prohlížím stránky ostatních modelářů, a vyhledávám již  spíše dokončené motivy. Ale než se modelář dostane do konečné verse, uplyne ještě hodně vody. Přesto jsem ale přesvědčen, že mnoho začínajích modelářů a i zájemnců o železnici rádi podívá vznik a průběh zahradního modelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět nahoru

Zpět na  Září 2011

Zpět na  Rok 2011