Srpen 2011

Obsah stránky:

  • Dokončení portálu jednokolejného tunelu pod stanicí " Kovářská "
  • Dokončovácí práce na římse " Galerie "
  • Dokončovácí práce na římse dvoukolejného tunelu pod stanicí  " Kovářská "
  • Defekt

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončení portálu jednokolejného tunelu pod stanicí " Kovářská "

To co jsme v minulém měsíci nestačili dokončit, byly pouze drobné práce, úprava římsy opěrné zdi, a hlavně vyspárování spojů částí opěrného zdiva. Dnes vidíte portál tunelu č.5 v celé své kráse. V popředí prního obrázku je další tunel  " Skalka " na který přijde řada až později.

 

 

 

 

 Dokončovací práce na římse " Galerie "

Dlouho jsme s panem Chudobou přemýšleli jak zakončit  horní část " Galerie ", abychom zachovali  možnost vysouvání " Galerie" v případě uvíznutí vlaku v tunelu, a při tom mohli zakončit pláň stanice " Kovářská ".  Skloubením několika variant jsme došli k následnému řešení:

Stropní desku dvouklejného tunelu jsme podepřeli předsazenou ocelovou konstrukcí . Tím jsme vytvořili otvor pro vstup do tunelu kolejiště.

Do otvoru jsme vložili " Galerii "  jako kompletní samostatnou stěnu. Mezi stropem tunelu a galerií zůstala centimetrová mezera, pro možnost vyjmutí galerie.  Na zakrytí viditelné hrany stropu jsme pak osadili segmenty římsy do tvaru L. Zabezpečení římsy proti pádu je provedeno čepy z 3 mm silného drátu. Čepy jsou nastrčeny do předvrtaných otvorů ve stropní  desce přes výšku římsy.  Na římsu byla postupně nalepena zídka , také z jednotlivých dopředu slepených segmentů. Segmenty z toho důvodu , že galerie je vyrobena do mírného oblouku.

 

 

   

 Zbývá dořešit přechod římsy a zídky galerie na skální útesy okolo kolejové smyčky.

 Zpět nahoru

 

Dokončovací práce na římse dvoukolejného tunelu pod stanicí  " Kovářská "

Nad portálem jsme osadili jednoduchou římsu,  musíme ještě upravit zákrytovou desku opěrné zdi ze Semmerlocku. (obr. č.3 pod textem)

Za římsou je drážka pro vytahování tzv." vrat"  tunelu.  Aby nepadal drobný štěrk za římsoun do drážky, musíme vyrobit a osadit ještě jednu zídku,  aby vamezila šířku pro " vrata " mezi římsou a štěrkem 

 

To samé nás čeká u portálů  dvoukolejného mostu při výjezdu na kruhový most, a výjezdu z tunelu směr stanice " Výsluní ". Dále jsme nestihli dokončit prodloužení opěrného pilíře mei oběma portály. Necháme to na příští rok.

 Zpět nahoru

  

Defekt

Zanedlouho po protažení ocelového lanka zábradlí kruhového mostu, přišel velmi silný vítr, a shodil z balkonu nad kolejištěm květinový truhlík s pelargoiemi. Truhlík spadl těsně vedle vyústění trati z tunelu, ale nicméně  převislá pelargonie  pochroumala nádherné zábradlí.  Nedá se nic dělat, budeme opravovat !

 Zpět nahoru

Zpět na Červenec 2011

Zpět na Rok 2011

Pokračovat na  Září 2011