Únor 2011

Obsah stránky:

  • Výstavba opěrné zdi u nádraží  " Chomutov "
  • Výroba kruhového mostu na dílně ASY model

 

 

 

 

 

 

Výstavba opěrné zdi u nádraží " Chomutov

Jednotlivé díly opěrné zdi jsem vyráběl za dlouhých zimní večerů pěkně doma v teple. Jelikož se venklu oteplilo, vyrazil jsem do terénu poskládat jednotlivé díly a připravit je na okamžik kdy se více oteplí, a budu je moci  navzájem slepit.Nejlepší venkovní teplota na lepení mezi 15 - 20stupni. Ale předem je nutné díly na sebe napasovat, protože jednotlivé díly jsou složeny do obloku, atak se musí stšny zařezávat pod změřeným úhlem. N obrázcích je vidět, že všechny díly ještě nejsou dospárované a že je potřeba ještě dolepit stříšky na každou zeď. Doposud je práce hotova pouze z poloviny. 

 

 Výroba kruhového mostu v dílně ASY model 

 Celý leden jsme s panem Chodobou navrhovali a projektovali kruhový most, kterým vlastně překonáme výšku 45 cm stoupání z úrovně 0,00 .

Kruhový most by měl tvořit dominantu staveniště II, které je umístěno do klidové zóny v jižním čele domu, před okny pokoje. Přesto že si pan Chudoba pochvaloval, že zatím jako jediný ze zákazníků,  jsem mu předal návrh projektu mostu se za měřením, nebylo lehké dopracovat projekt, a při tom zachovat všechny dané podmínky. Pan Chudoba je velký praktik s velkými nápady. Proto došlo ke kompromisu, mezi mým požadavkem a výsledným projektem. Složitá křížení jsme zjednodušili změnou výjezdu z tunelu z II. koleje na první kolej, rovnou do stoupání na kruhový most. Znamená to rozebrat již hotový strop dvoukolejného tunelu a změnit spády kolejí od staničení 0,00. Ale to je hudba budoucnosti. S nadšením jsem čekal, na snímky rozpracovaného mostu.

Na obrázcích jsou vidět již první vyrobené části mostu,  velmi náročné na čas a pečlivéa trpělivé  práce. Po ukončení kruhové části nastává kousek rovné části, která bude tvořena ocelovým mostem   

 

 

 Most je tak veliký, že se nevejde na dílenský stůl. Bude se muset skládat po částech.

 

Zpět nahoru

Zpět na Rok 2011

Pokračovat na Březen 2011