Září 2011

Obsah stránky:

  • Návrh a výroba příhradového ocelového mostu
  • Montáž ocelového příhradového mostu
  • Digitalizace parní lokomotivy SPREEWALD
  • Zapojení elektroovládání výhybek zhlaví nádraží  " Kovářská "
  • Doplnění kolejiště o další budovy  stavebnice POLA a PIKO
  • Spodní portál tunelu " Skalka "
  • Norní portál tunelu " Skalka "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh a výroba příhradového ocelového mostu

Nádraží " Kovářská " je situováno tak, aby vlaky které přijedou od stanice " Chomutov " přes kruhový most, se mohly vracet zpět vratnou smyčkou přes kruhový most směrem na " Chomutov ". Současně je ale nádraží průjezdné, pro pokračování  do stanice " Výsluní " .Protože trať opět překonává výškový rozdíl cca 50 cm musí být pod cedrem vybudovám další most. Zadání bylo jasné. Most bude dlouhý 140 cm, bude ocelový a vyjímečný. Tomu pan Chudoba velmi dobře rozumněl,  a  ihned byly předloženy  první návrhy. Zaslané fotografie mostu mi padly ihned do oka, a tak se započalo  s výrobou.  Pro návštěvníky stránek je důležité , vidět předem místo na  které se uvažuje umístit  navržený most.                                            

 

Most je umístěn pod cedrem a přetíná údolí pod Hasištejnem.

 

 Vybudování  zříceniny hradu  Hasištejn, který nerozlučně patří do úpatí Krušných hor ,  je zatím pouze v mých představách. Trosky hradu Hasištejn budou umístěny na hřebeni hor nad tunelem " Skalka"  jež vidíte na fotografii. 

 

Na návrh konstrukce mostu si musíte kliknout , aby byl ve větším měřítku lépe vidět.

 

Návrh tvaru ocelové příhradové konstrukce mostu

 

Detail návrhu příhradové konstrukce

 

  

 

 

 

První  náhled na  most jaký bude mít vzhledt ve skutečnosti.

Zatím je  vyroben pouze jeden oblouk

 

  

 

 

První foto mostu - polotovar 

 Most před nátěrem

 Zpět nahoru

 Montáž ocelového  příhradového  mostu 

 Most bude umístěn pod cedrem k  překlenutí údolí,  které končí  až před  stanicí  " Výsluní ".  Most má rozpětí 1,4 m .

 

 Vyexpedované díly příhradového ocelového mostu před monráží. Na zídce jsou složeny spodní díly mostu , a to spodní pilíře a horní věže.

  

 Postupnou montáž mostu jsem ještě nezachytil, protože jsem byl v práci a plnil náročné úkoly svého zaměstnavatele.  Když jsem přijel z práce, byl již most usazen. Toto jsou mé první dojmy . 

 

  

  

 

 

 Za nádražím pod cedrem se pyšní nový příhradový most.

 Zpět nahoru

 

Digitalizace parní lokomotivy SPREEWALD

 Lokomotiva SPREWALD byla dodána bez digitálního ovládání. Rozhodli jsme se nainstalovat do lokomotivy digitální ovládání od firmy  Massoth.  Dekodér a ozvučení jsme měli dodáné již  několik měsíců,  než jsme našli čas k montáži. V dodávce dekodéru byl přiložen obecný návod.  Abychom se vůbec někam dostali, museli jsme demontovat lokomotivu až na samé  jednotlivé díly.  Pro laika to vypadalo, že už model lokomotivy nikdy nesložíme dohromady. Nebudu zde popisovat detailní postup zabudování dekodéru tak, jak je to na webu pana Šilera z Brna . Naše webovém stránky tento úkol nemají. To necháme na odbornících na slovo vzaté. My chceme pouze přiblížit  zaujetí pro modelování zahradní železnice a všeho toho,  co ktomu patří.

 

 

  Při hezkém počasí  a při kávičce na zahradě se prováděla montáž digitálního ovládání.

 

 

 

 Nebylo to tak jednoduché,  jak se zpočátku zdálo.  Čas utekl, až do pozdních večerních hodin. Museli jsme se přemístit ze zahrady do domu.

 

 

 Cestou pokusů a omylů jsme se nakonec dopracovali, až k naprogramování  a vyzkoušení ovládání lokomotivy.

 Zpět nahoru

 

 Zapojení elektro ovládání vyhybek na zhlaví nádraží " Kovářská " 

Počasí bylo v tomto měsíci příhodné, a tak jsme mohli pokračovat v pracech na kolejišti. Zprovoznili jsme vratnou smyčku v nádraží " Kovářská ", a všechny výhybky v nádraží. Dokonce jsme stihli propojit výhybky na digitální ovládání.

 

 

 Zpět nahoru

 

 Doplnění kolejiště o další budovy stavebnice POLA a PIKO

 Tento měsíc syn Aleš věnoval hodně času našemu kolejišti.  Ale samozřejmě to nebylo jen tak. Má nohu v sádře, je velmi omezen v ostatní činnmosti, a tak věnoval svůj čas účelně našemu kolejišti.  Protože skutečně nemohl nic jiného dělat, tak alespoň slepil několik staveb od POLY a PIKA, které nám loežely dlouho ve skříni.

 

Rodinný domek

Radnice

Výhybna 

 Zpět nahoru

 

 

Spodní portál tunelu Skalka

Dali jsme si dodatečný úkol, že v letošním roce dokončíme všechny tunely na II. části kolejiště. Zbývají nám celkem ještě tunel Skalka  a 2 portály tunelu č.1 pod chodníkem do zahrady.

V září je na pořadu tunel " Skalka "  se svými 2 portály. Nejprve je na obrázcích spodní portál.  Již tradičně jsou portály  vyrobeny se zavíráním tunelu. Tentokrát přijel pan Chudoba s novinkou, o které mě ihned informoval, že mě chce udělat  radost. Místo černých  tenkých  desek na uzavíráni tunelů,  přivezl nové do všech tunelů, silnější cca 2mm, a po stržení ochranné folie, je uzávěr tunelu  průsvitný. 

 

Dodávka portálu

Tunel před montáží

Uazení zavírání tunelu

 

 

 

 Uzávěr tunelu je dobře vidět, neboť nemá strženu ochrannou bleděmodrou fólii.

 Zpět nahoru

 

Horní portál tunelu Skalka

Tunel před zahájením  montáže. Jeho stěny jsou vytvořeny z  betonových  desek 40 x 40 x 4 cm. Opěrná zeď je vytvarována z nařezaných desek o šířce 13,5 cm, aby se mohl lépe vytvořit oblouk. Takto připravený tunel a opěrné zdi jsou dodatečně obezděny pískovcovými zdmi.

    

 

 Trať vede vlevo od tunelu  "Skalka " pod příhradový most a spirálově stoupá až nad strop tunelu a najíždí na příhradový most. Za mostem se stáčí do leva a obloukem najíždí na zhlaví stanice  "Kovářská" .   Před mostem urostřed spirálové trati bude dosypán hřeben                          "Krušných hor".

     

  

 A tímto skončily  práce v  měsíci září.

Zpět nahoru

Zpět na Srpen 2011

Zpět na rok 2011

Pokračovat na Říjen 2011