Říjen 2009

  Po výjezdu z nádraží " Chomutov " se dvoukolejná trať otáčí do leva za roh domu v úhlu 90st. na jihovýchod a pokračuje přes most nad anglickým dvorcem. Mezi dvěma anglickými dvorci se 2 kolej odkloní od společného směru a pokračuje přes chodník do tunelu "Kovářská "viz obr. 1     

       

                

     

           

     

            

První kolej pokračuje v rovném směru až na roh domu, kde se také otáčí o 90 stupňů opět do leva a míří na sever do podjezdu chodníku.Podjezd chodníku je vytvořen tunelem č.1, Aby modely bezpečně projely pod chodníkem, musel být tunel vykopán 40 cm pod úrověň chodníku. Na oblouky opěrných zdí mezi tratí a chodníkem byly  byly použity zahradní obrubníky. Pro plynulost oblouku, byly  obrubníky nařezány na  dl.12,5 cm  a ve spodní části obetonovány zavlhlým betonem.

 

      

                  

Opěrné zdi byly  vybudovány  z e      zahradních obrubníků

 

     

           

Tunel byl prováděn na 2 části

    

            

Již položené koleje byly překryty betonovými deskami proti poškození při odvozu materiálu

                 Provádění tunelu bylo rozděleno na 2 části, aby v době realizace  byla polovina chodníku v provozu. 

  

    

               

Oblouk byl položen,  srovnán a zabetonován

         

                     První část tunelu