Září 2009 

24.9.2009   

Výstavba depa  " Chomutov "

Nejprve byla zahájena výstavba depa. Depo je umístěno podél domu. Pro zřízení depa bylo využito okapního chodnčku, který byl rozšířen na 80 cm. Pláň byla vysypány štěrkem 4-8mm. Na tento štěrk jsou položeny koleje. Depo je zatím dvoukolejné do budoucna bude čtyř kolejné. Odtud budou vlaky vyjíždět na trať.

  

  Výstavba hlavní trati

Hlavní trať je vedena po obvodu sezení a přetíná přístuppový chodník ze zámkové dlažby. Aby koleje nepřekážely chůzi a nezakopávalo se o ně, byla dlažbavyjmuta v šíři násypu kolejí. Vyjmutý prostor byl vybetonován dovýšky - 3 cm . Koleje jsou položeny do štěrkového lože tak, aby kolejnice nepřevyšovala zámkovou dlažbu. Trávníkový koberec byl seříznut podle násypu hlavní trati. 

Z depa budou vlaky vyjíždět na trať do stoupání kolem dveří z jídelny do zahrady. Příjezd do nádraží je veden na konstrukci, kterou tvoří dřevěný rošt, kovové nožičky a cetris desky. Tato konstrukce byla zvolena z důvodu trvanlivosti cetris desek, konstrukce z důvodu  umístění nádraží na kótu + 26 cm. Pro oko diváka je tato úroveň lepší. Prostor pod konstrukcí bude využit pro kabeláže.

                                                              

Výstavba nádraží  "Chomutov "

Nádraží je taktéž postaveno na výše popsané kostrukci o šířce 90cm pro 5 kolejí a délce 3,5 m. Asi se každý pozastaví nad tím, že nádraží a kolejiště je postaveno před francouzkými dveřmi. Využíváme pouze jeden vstup ze zahrady a to do jídelny. Vstup z obývacího pokoje není využíván, proto paní domu dala souhlas vybudování nádraží. Pravda je trochu komplikovaný přístup k umívání skla nad nádražím, ale něco za něco. Stěrka na delší tyči , to musím zvládnout. 

 

 Po pokládce kolejí byly položeny nástupiště , také z cetris desek. Koleje jsou zasypány štěrkem . Aby se dostal štěrk mezi pražce, nepřečníval do profilu koleje, je vymetán štětcem. Aby celá plocha nádraží nepůsobila moc všedně, je mezi koleje nasypán šterkopísek.

První provoz na kolejišti

 Přesto že nádraží není z daleka vybudováno, je nutné projet soupravami po položených kolejích. Je nutné vychytat sice běžné  závady, jako jsou špatný kontakt spojů kolejí, rozpojování souprav vlivem nerovně položené koleje atd. Takovéto závady Vás hodně potrápí a nejvíce, když chcete přdvézt hostům  jak to krásně jezdí. 

 

 Rozšíření vozového parku

 Vozový park byl rozšířen o dieselovou lokomotivu  BR 218  DB  od  firmy PIKO kat. č. 37 500   z V. epochy  

a dále o elektrickou lokomotivu TAURUS HUPAC od firmy PIKO ve stříbrném provedení kat.č. 37 418 také z V.epochy