Březen 2012

Obsah stránky:

  • Model zříceniny hradu
  • Opěrná zeď centrálního nádraží
  • Nádražní budova

 

 

 

 

 

 

Model zříceniny hradu

I v březnu pokračují práce na miniatuře zříceniny hradu. Po sestavení věže probíhaly konzultace  nad zbývající částí hradu. Jednalo se o polorozbořené obvodové zdi obytné části hradu, ze které se zbortila střecha, a dále jak vysoké budou hradební zdi, když trať povede těsně pod hradbami. Provedli jsme přesné zaměření  terénu, a přenesli na desku stolu. podle nakreslené koleje na desce stolu pak byly poskládány jednotlivé díly hradeb. Nádvoří hradu je posazené přesně na vstupní šachtu do tunelu, věž je umístěna těsně vedle šachty. Poklop šachty tvoří dlažbu na nádvoří hradu. Šachtou je umožněn vstup do tunelu   " Skalka " . V šachtě je umístěn spoj třímetrových kolejí, ke kterému bude potřeba se občas dostat.

 

 

Detaily zříceniny jsou naprosto věrohodné předloze, zejména prevety (záchody, neboli kadibudky na stěně) jsou po sto letech pořád funkční. Nad vstupní branou do hradu musel pan Chudoba dost spekulovat. Na to již nebyla předloha. Aby byl zachován poměr brány k hradbám ale i postavám, aby byla brána s pilíři dost stabilní, neboť tam bude ještě umístěn padací most.

 

 

Pro porovnání velikosti modelu jsem se nechal u hradu vyfotit, ještě před jeho převozem na stavbu. Před  demontáží jednotlivých částí na dílně,  budou jednotlivé díly pečlivě očíslovány, aby po převozu byla na stavbě jednoduchá montáž. Zbývá ještě vyrobit  padací most, studna na nádvoří, a již se bude sledovat příchod lepšího  teplejšího počasí, aby se mohl stanovit plán  montáže hradu na kolejišti.

 

 Zpět nahoru

 

Opěrná zeď nádraží ( zatím beze jména )

Ten,  kdo sleduje pravidelně mé stránky, při pohledu na fotografie se bude divit proč nádraží beze jména , když na předchozích stránkách  nádraží bylo uváděno jako nádraží Chomutov.  Museli jsme přehodnotit nádražní budovu, která byla podle původního záměru stanovena podle budovy Chomutovského nádraží. Ale když jsme budovu překlopili do  měřítka 1 . 22,5, působila budova velmi mohutně, a již by se mezi ostění francouzkýchh dveří ( š. = 2,4m ) nevešly žádné další  nádražní stavby. Proto jsme  úsilovně zahájili vyhledávání předlohy nádražní budovy, která by zaujmula, nebyla tak mohutná a složitá. Touto situací byl také zrušen návrh názvu  nádraží Chomutov. Celé nádraží je vyvýšené nad chodníkem o 24 cm. Na fotografiích jsou rozloženy oblouky budoucí opěrné zdi , která zakryje  prostor pod deskou nádraží. Oblouky budou propojeny plnou zdí mezi sebou, a některé oblouky budoun vyplněny plnou zdí, jiné budou využity jako sklady, tak že výplň oblouku bude mít vrata, nebo okna.  

 

 

 

 Výroba polotovarů opěrných zdí byla zahájena již na podzim v roce 2011. Jednalo se o výplně 5 oblouků a segmentu schodiště. Pro spojení těchto již vyrobených  polotovarů postupně podle volného času slepuji  výplňové zdivo. ( viz poslední foto  )      

 

 

 

 

 

Slepování zdiva na spojení oblouků

 

Slepování zdiva na spojení oblouků

 

Nádražní budova centrálního nádraží kolejiště ( zatím beze jména )

Pořád nemáme jasno v tom, jakou nádražní budovu zvolit . Ze všech  fografií nádraží v České republice dostupných na internetu, se nám nejvíce zalíbilo  nádraží na fografiích. Udělalo na nás dojem ve svých detailech  a celkovém vzhledu.

bozejovice[1].jpg 

 

 

Na vybranou nádražní budovu byla ihned rozpracována projektová dokumentace. Nebudu zde předvádět  celou dílenskou   projektovou dokumentaci, ale prozradím ze zákulisí výroby alespoň pohledy. Projektová dokumentace je opět dílem mistra pana Chudoby ASY model . A není to vůbec jednoduché takovou to budovu převézt do výkresů, aby všechny detaily vycházely na skladebný rozměr pískovcového zdiva, aby okna pasovaly do zdiva bez přířezu, aby vystupovaly ze zdiva šambrány okolo oken, prostě je to  práce na milimetry, možná někdy na desetiny milimetru. Na zdivo byl nakoupen a nařezán nový červený pískovec.   Skutečný pískovec není tak červený,  jako je na pohledech. Stále ještě debatujeme s panem Chudobou o krytině. V tomto pořád nemáme jasno. Víme oba, že plechovou střechou bychom budovu zkazili, pokládka břidlice v tak malém měřítku je hodně pracná, a pořád hrozí nebezpeží povětrnostních vlivů, že se někam  mezi ty malé destičky dostane v zimě voda a bude zle, když tam zamrzne. Pálené tašky v tomto měřítku snad vyrábí jedna španělská firma, ale pouze do vnitřního prostředí, a nejsou  vyzkoušeny v našem podnebí. Pokud nepřijdeme ještě na něco jiného, asi zvítězí  břidlice. Výroba byla zahájena již po 10.3.2012

 

 

Stav rozestavěnosti nádraží k 30.3.02012

 

Na výstavbu nádraží jsme museli nakoupit červený pískovec, neboť ten nebyl na zásobách. Jsou již poslepovány jednotlivé stěny a rozloženy na pracovním stole. Nádraží není tak jednoduché,  jak se zpočátku zdálo. Aby se v dílech při montáži pan Chudoba orientoval, musel si vytvořit plánek a stěny očíslovat. Předpokládaný termín osazení na kolejiště včetně zříceniny je v týdnu od 10.4.2012, ale je podmíněn teplejším počasím, protože u montáže na kolejišti se musí nejenom klečet,  ale i také občas ležet na boku. A málem bych zapoměl , také musí být rozumná teplota pro tuhnutí lepidla. Alespoň nad 16 stupňů Celsia.

 

Zpět nahoru

Zpět na Únor 2012

Zpět na  Rok 2012

Pokračovat na Duben 2012