Červenec 2012

Obsah:

  • Nádražní  budova    " Domoušov "
  • Terénní úpravy  v  okolí zříceniny hradu
  • Rekonstrukce silnice  v  chráněné oblasti
  • Provoz  na  kolejišti

 

Nádraží  " Domoušov "

 Dne 13.7.2012 jsme se dočkali  nádražní budovy , která se právě dnes dostala na  světlo světa. V takovém to slavnostní vzhledu ji i já vidím poprvé.

 

 

 

 

Několik  detailů

 

 Na prostředním obrázku je umístěno  logo " Krušnohorské zahradní železnice "  ( KZZ ) a ukazatel směru jízdy do obcí  " Zákoutí "  a " Cedrov "

 

 

 

 

 

 

 a pohled i na střechu.

a nyní můžeme pokračovat v montáži nástupišť, osvětlení atd. Postupně bude budova ze vnitř i osvětlena, a vybavena vnitřním zařízením.

 

         Terénní úpravy v okolí zříceniny

 

 

 

 

 V něděli jsem pokračoval na modelování okolí hradu. Ze spodní části skalky jsem dostavěl skalní masív ,z něhož se hrad tyčí nad skalkou a zahradou.  Zřicenina byla dospárována, a nasypána cihelná tříšť, jako zborcené zdivo hradu. Ze zadu zříceniny od nádraží " Zákoutí " vede prašná cesta, která stoupá na Černý Vrch se zříceninou hradu,  přetíná koleje a vede k padacímu mostu bývalého hradu. Okolo hradu z jižní strany je vytvořen vodní příkop na obranu hradu, který  se stářím a rozpadem   zubem času  vytrácí  na severní straně  hradu.

 

 

 

 

 

V detajlech na věži a stěnách je vidět  zub času. Na prostřední fotografii  je vidět vodní příkop, padací most a prašnou cestu stoupající na hrad. 

 

 

 

Hrad je nasvícen jako historická památka čtyřmi LED svítidly, které sbírají proud ze solárních panelů

 

 

 

Výstavba silnice mezi  obcí " Domoušov"   a " Zákoutí "

Trať na kruhovém mostu protíná chráněnou oblast Domoušovska , která se vyznačuje strmými skalnatými masívy. Silnice 3 třídy protíná chráněné území a spojuje obec " Domoušov "  a " Zákoutí" ,  a je jedinou přístupovou komunikací ,  pro obsluhu  a servis technologického zařízení galerie.  V současné době probíhá rekonstrukce bývalé komunikace . Komunikace bude také sloužit obsluze kolejiště, ( jako nášlapy pro údržbu zeleně uvnitř kruhového mostu) proto je provedena z betonu  B 30 tl. 10 cm.  Bednění mírných oblouků je  vytvořeno z  pásků sololitu, který se dá tvarovat do oblouků, a při tom tento materiál vydrží min. 5 betonáží,  možná i více,  než dojde k jeho  zkroucení vlivem nasáknutí vody v betonu. Po zavadnutí betonu pásky ihned vyjmu ( provedu odbednění ) , abych je mohl použít na další betonáž.

 

 

 

Betonáž probíhá postupně po 4 úsecích. Až vyzraje betonový podklad, bude provedena vrchní  asfaltová vrstva, dopravní značení , krajnice a signalizační sloupky. Na dřívěji provedených plochách již parkují osobní vozy pracovníků, kteří pracují na  komunikaci. 

 

Provoz na kolejišti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět na začátek

zpět na stránku Červen 2012

zpět na rok 2012

pokračovat na stránku Srpen 2012