Září 2012

 

Obsah stránky.

  • Úprava svršku hlavní trati
  • Logo  " Krušnohorská zahradní železnice "
  • Montáž nástupišť nádraží " Domoušov "
  • Nádražní budova - montáž osvětlení
  • Kabelové rozvody  do skladu a  venkovní osvětlení nakládací rampy
  • Sinice v prostoru kruhového mostu
  • Montáž přední opěrné zdi nádraží
  • Doplňky kolejiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava svršku hlavní trati

Tento měsíc jsem musel konečně začít řešit propadávání uschlých větviček jalovců do kolejiště.  Nejen větvičky v kolejišti,  ale i rozhazování stěrku na travní koberec. Problém je v tom, že větvičky nejdou ručně vysbírat, musí se vyluxovat a nebo částečnš vyfoukat.  Spolu s tím ale také lux sbírá štěrkové lože. Když použiji fukar, tak také odlítává štěrk na koberec. Koberec je odříznutý na šířku tratě, a štěrk je volně nasypán na hranu koberce, a při pobytu  a odpočinku také dochází k rozkopnutí štěrku na koberec. Proto jsem se rozhodl celou trať obezdít pískovcovými bloky na výšku 20mm což je v podstatě výška koleje včetně pražce. Na šířku trati zasypu koleje štěrkem a proliji kolejiště suspenzí Soudal. Lepidlo propojí veškeré zrna štěrku.  Při odstraňování  napadaných větviček, listí a podobných organických hmot, nebude docházek k vysávání štěrku,  a zároveň se štěrk  nebude dostávat na koberec.

Bloky jsem přilepil přímo na zámkovou dlažbu, a každý blok mezi sebou. Vím že si asi řeknete,  co to udělá v zimě. Určitě to bude mírně pracovat, ale tím že zídka bude propojena lepidlem se štěrkem, se celá trať stane kompaktní, Když zeď někde praskne, že se nadzdvihne zámková dlažba, tak se nic neděje, mám zkušenosti, když nastane obleva , vše  se vrátí do původního stavu.

 

 

Logo " Krušnohorská zahradní železnice "

Konečně má Krušnohorská zahradní železnice své logo. Ústřední motiv  tohoto loga tvoří silueta hřebenů Krušných hor s kostelíkem na kopci, a ve spodní části  vlaková souprava s emblémem " Krušnohorské zahradní železnice".

 

 

 

 

Montáž nástupišť nádraží "Domoušov " 

Poslední a  k tomu ještě prodloužený víkend jsme využili  k pokračování prací na nádraží " Domoušov". Tentokráte jsme začali s montáží nástupišť před nádražní budovou.  Dne 15.8. při poslední montáži jsme provedli přesné zaměření  nástupišť, aby se mohly nástupiště vyrobit jako prefabrikát. Za tím účelem jsme první tři koleje srovnali do osy , tak jak budou uloženy na nádraží v budoucnu, a připevnili vruty  přes dřevěnou lištu k cetris desce. Délky dílů nástupišť jsou vyrobeny na šířku cetris desky, a řádně očíslované, aby montáž proběhla bez zmatků, kam jednotlivé díly bylo myšleno uložit.

 

Výrobené  prefabrikované  nástupiště  jsme nanosilin na desku nádraží. a po  rozložení dílů jsme provedli rozměření umístění nádražních lamp a navrtali otvory. Aby nezústávala voda pod nástupišti a pod kolejemi, tak jsme vyvrtali do cetris desky další  odvodńovací  otvory. Deska sice vypadala po vyvrtání jako řešeto, ale jistě to bude účelné, o tom jsme přesvědčeni. 

 

 

Po vyvrtání otvorů jsme znovu rozložli díly nástupiště mezi koleje a zkontrolovali osu a rovinatost,  před  konečným uložením do sikononvého tmelu.

 

 

Po kontrole přišlo na řadu nanesení silikonového  tmelu na desku nádraží a do tmelu zatlačit díly nástupiště. Pro nádraží jsme se rozhodli vyrobit tři nástupiště.  Zbývající 2 nástupiště budou provedeny ve  štěrku. Po dokončení montáže nástupišť jsme pokračovali ve vnitřním  osvětlení nádražní budovy, skladu,  a napojení kabelů do rozvaděče.

 

 

Nádražní budova - montáž osvětlení

 

Pro větší přiblížení realitě celého komplexu nádraží jsme přistoupili k tomu, že jednotlivé místnostinádražní budovy  se rozsvěcují nahodile, nikoliv celá budova najednou. Nahodilé rozsvěcení světel v místnosti představuje pohyb lidí, tak jak vejdou na WC, do lampárny, do čekárny a do bytu pro vypravčího. Abychom oddělili místnosti, byla vyrobena vnitřní část budovy, která rozděluje vnitřní prostor na jednotlivá podlaží a na  místnosti. Elektroinstalace byla předvyrobena na dílně včetně osazení svitidel ( ledků), a  rozvaděče s barevnými blikajícími kontrolkami v kanceláři výpravčího. Celý tento díl je připojen v budově  na konektor.    Tím je umožněno rychlé a jednoduché odpojení a  připojení. Takto je díl  dopředu připraven pro   vyjmutí z budovy   k vybavení nábytkem, koberci a vymalování stěn, a doplnění postav.  Světla jsou osazena v takové  intenzitě, že je do místností krásně vidět a vybavení se tam bude vyjímat.  

 

 

 

Kabelové rozvody do skladu  a venkovní osvětlení nakládací rampy

 

Do budovy skladu bude umítěn další zdroj, a tak se do skladu provedla kabeláž, včetně propojení na venkovní osvětlení rampy u skladu.

 

Silnice v prostoru  kruhového  mostu

 

Současně s montáží elektriky byly realizovány práce na silnici v prostoru kruhového  mostu. Na téměř vyschlý beton komunikace byly přilepeny pískovcové kostičky - obrubníky po obou stranách vozovky. Mezi tyto okraje bude nanesen  " asfalt " , prosátý písek promíchaný s pryskyřicí a barvivem o tloušťce 2mm.  Na křižovatce je umístěn malý kulatý objezd. Čas pokročil natolik, že jsme již nestihli dokončit konečný povrch. Pravděpodobně již nebude dobré a suché počasí, tak  bude silnice zřejmě  dokončena až příštím roce.

Montáž přední opěrné zdi nádraží

Dostali jsme nápad osvětlit oblouky opěrné zdi, jednak bude osvětlen chodník v bezprostřední blízkosti zdi pod nádražím,  a zároveň osvětlení zvýrazní niky a opěrnou zeď s oblouky.  Do vrchní části oblouku jsme vyvrtali otvory pro natažení kabelu a osazení ledkových svítidel.

 

 

Po montáži osvětlení, kabelů jsme pokračovali na dokončení opěrné zdi nádraží. Délka 6m zdi byla rozdělena na dvě části. Jednotlivé oblouky byly přilepeny na ocelový L profil, aby byla možná manipulace se zdí, v případě potřeby úprav  pod deskou.

 

 

Posledních šest řad oblouku je slepeno. Zbývá spojit oba díly, trochu obrousit nerovnosti, vyspárovat a připevnit k první části zdi.

 

 

 

Již se rychle stmívá, musíme spěchat s propojením  kabelů do rozvaděče. Už je na práci špatně vidět.  Do tmy to  musíme  stihnout, těšíme se na rozsvícené nádraží jak 2 malí kluci.

 

 

 

Doplňky kolejiště

 

 

zpět nahoru

zpět na srpen 2012

zpět na rok 2012

dále na Říjen 2012