2.5  Po stopách RhB 2011

Via Albula Bergün - Preda

 V roce 2010 byla zpřístupněna tzv. Via Albula/Bernina – naučná stezka podél albulské a berninské trati.  Vede z Thusis až do Tirana a je rozdělena na 10 úseků v celkové délce 131 km, klesání činí 4600 m a stoupání 5000 m. Stezku společně udržují správa kantonu a RhB.

 

Mezi Bergünem a Predou přichází na řadu technicky nejnáročnější úsek Albula  trati: výškových 417 m. Stanice jsou od sebe vzdáleny pouhých 6,5 km vzdušnou čarou, ale právě díky převýšení musela být trať pomocí četných drážních staveb prodloužena až na 12 kilometrů. Zde si inženýři pomohli třemi spirálními tunely, dvěma vratnými tunely a čtyřmi viadukty přes údolí. Hned za stanicí Bergün, před kterou je na pomníku umístěn hnědý Krokodýl, trať stoupá ve sklonu 35 promile. Díky výše jmenovaným stavbám trať dvakrát kříží sama sebe. Pro obdivovatele železničních staveb je tu nádherná naučná stezka propojující obě železniční stanice, která trať několikrát kříží a dává svým návštěvníkům fantastický zážitek a několika informačními tabulemi dokresluje výstavbu trati a provoz na ní.

                                                                                                                                                                                                                    

  Začátek trasy v Bergünu - Val Tuors viadukt ( 17)

 Středa 17.8.2011 v 10:51 hod.

Dnešní poznávací výlet Po stopách RhB začal v 10:51hod. v Bergünu ( 1 375m nad mořem ) na malém parkovišti pod tratí za obcí,   přesně u Val Tuors viaduktu, který je  dlouhý 42 m (17), odtud jsme po značení pokračovali přes Bergün na Via Albula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa mezi  Plaz  tunelem (14)  a  God  tunelem (15)

Dlouho jsme šli po rovině , až jsme si říkali jak se vlastně dostaneme do Predy, když jdeme pořád po rovině a  neustále se  odkláníme od trati, která je na druhé straně údolí za silninicí a potokem.  Ale trpělivost přináší ovoce. Po dlouhé půl hodině  jsme vstoupili do lesa a cesta konečně začala stoupat vzhůru ke stanici  Preda. Na prostřední  fotografii je vidět vratnou smyčku   (uprostřed ), kde trať vyjíždí z God tunelu (15) , j ako by se vrací k Bergünu, vjíždí do Plaz tunelu ( 14 ), a tam mění směr opět na Jih do Predy.

 

 

Naučné  tabule na stezce

V 11 : 58 hod jsme stanuli u první naučné tabule s informací o vozovem parku trati Albula. Na obrázku na pravé straně jsou vyjmenovány  a očíslovány stavby , tak jak jsou umístěny na trati.

 

 

 

 

Chaneletta galerie ( 11 )

Galerie jsou na trati vybudovány z dúvodů ochrany tratě před lavinami, Na  odpočivadle je opět umístěna naučná  tabule tentokráíte s tématikou lavin.Odpočivadlo nebo spíše vyhlídka je situována tak, aby stavby z vyhlídky byly vidět.

 

  

Kreuzungsstation Muot ( 10 )

Ve 12 : 54 hod jsme došli na další vyhlídku, a to naproti stanici Muot. Na konci 90 tých let vybudovala RhB  ve stanici Muot  dvoukolejný úsek, kvůli vyhýbání křižujících se vlaků.  Stanice je z naší strany svahu zarostlá mohutnými stromy , a tak je výhled silně omezen. Ale odpočinuli jsme si, posvačili,  nasbírali dalších sil, ale  jsme pořád ještě daleko od cíle. Podle situace  máme před sebou ještě polovonu trasy,  a to nejzajímavější nás teprve čeká.

 

 

   Po 20 minutách pokračujeme dál lesní cestou. Lesní cesta se chvíli mění na horskou stezku. Postupně musíme překonat přechody skalních výstupků, klesání do roklí, a zase stoupání na hřebeny. Kouzelná Alpská krajina nás omámila svou rozmanitostí. svěží zelení, čistým vzduchem,  svojí přirozenou krásou. 

 

Cestou jsme začali potkávat stále více a více turistů, kteří šli

v protisměru, ráno vyjeli vlakem do Predy, a odtud šli po stezce zpět dolů do Bergünu. Shodli jsme se, že jít do kopce je lepší než z kopce, a již jsme to dál neřešili.

 

 Albula Viadukt I  ( 9 )

Okolo 13 hod se blížíme k Albula viaduktu I. Před viaduktem se provádí rekonstrukce silničního mostku, a tak touto stavební činností jsou naše fotografie poznamenané. Ale ještě  těsně před příchodem k viaduktu jsme zachytili jedoucí vlak do Predy. Byl to první trochu lepší výhled na trať než před tím. Ihned za silničním mostem padá řeka  Albula do hluboké rokle - 4 a 6 fotografie.

V tomto místě je viadukt dlouhý 59 m. Viadukt křižuje silnice a Albulu, která je vmístě křížení velmi divoká. Měli jsme štěstí, přes viadukt v okamžiku naší přitomnosti projel vlak.

  

Rokle pod Albulaviadukt I

Vlak vyjel z tunelu Rugnux a najel na viadukt Albula I

Rokle pod Albulaviadukt I

   

 Rugnux viadukt a tunel Rugnux

 

Rugnux viadukt

Spodní portál tunelu Rugnux

Stoupání nad tunel

Z výhledu nad portálem je vidět na trať na Albulaviaduktu I

  

Než jsme došli k Albula viaduktu,  nad cestou se tyčil plachtami obehnaný Rugnux viadukt. Bohužel máme smůlu na fotografování, v roce 2011 dochází ke kompletní sanaci viaduktu, opraveny musí být všechny spáry zdiva, vyměněny budou koleje a vana štěrkového lože.  Po prohlídce Albula viaduktu I , jsme vystoupali nad tunel Rugnux. Trať z Albula viaduktu I, ihned za viaduktem zajíždí do Rugnux tunelu.  Rugnux tunel je první spirálový tunel na trase z Bergünu, trať z tunelu vyjíždí na zaplachtovaný Rugnux viadukt a pokračuje po levém svahu hor směr na Albula viadukt II. Na obrázku v pravo je zakrytý Rugnux viadukt s vlakem směr Bergün, vlak po chvíli vjede do spirálního tunelu a bude klesat na Albula viadukt I.

 

 Stezka Via Albula mezi viadukty Albula I a Albula II

 Pokračujeme dál po naučné stezce Via Albula směrem k Albulaviaduktu II. Krásnou lesní cestou, s   křížením přítoků Albuly, a  pomalounku se bížíme v dalšímu viaduktu

 

 

 

 

 

 

  

Viadukt Albula II ( 7 )

 Nad námi se pyšní jeden z dalších viaduktů Albula II.

Viadukt je 95m dlouhý, jeho výška dosahuje 29 m a skládá se ze 3 oblouků rozpětí 20m a po každé straně z oblouků rozpětí 8m. Hluboko pod silnicí řádí řeka Albula. Cyklista pod viaduktam  je proti viaduktu malý jak muška. Loučíme se s viaduktem a pokračujeme na další viadukt, krásnou cestou mezi hřebeny hor. Postupně přicházíme k viaduktu Albula III.  Pořídíme pár fotografií jako dokument. Stále stoupáme a fotografujeme okolí trati. Podešli jsme viadukt, pořídili zpětné foto a pokračovali dál lesní cestou k Albulaviaduktu III .

  

 

  Albulaviadukt III ( 5 )

 Z lesa se odevírá mýtina, ze které již vidíme z dálky Albulaviadukt III.

 Pomalu k němu přicházíme .a fotografujeme viadukt nad sebou. Je to opět monumentální stavba.Viadukt je dlouhý 137m, 28m vysoký a skládá se ze  3 oblouků o rozpětí 20m, na které navazují z jedné strany 3 oblouky o rozpětí 10m a z druhé strany 2 oblouky o rozpětí 10m.

Na spodním obrázku je opět poznávací tabule s technickými daty viaduktu na trase Bergün - Preda a s jednoduchou historií výstavby.  Na detailech zdiva je vidět kvalita a profesionalita tehdejších řemeslníků 

 

 

 

 

 

 Lesní cesta pokračuje dál podél Albuly až k Albulaviaduktu IV.

 Rychlost dravé vody dokresluje vysokohorskou bystřinu.

 

 

 

 

  Albula viaduktI IV  ( 3 )

 

 Nad řekou mezi stromy se již ukazuje další viadukt, tentokráte v pořadí Albula  IV. Pod obloukem viaduktu se nachází lávka, a přírodní schody, která nám umožní vystoupat až nad  trať  a pozorovat vlak na viaduktu. Viadukt je dlouhý 44m, vysoký  22m, a má 2 oblouky o rozpětí 16m.

 Počkali jsme si na jedoucí vlak. Lokomotiva vyjíždí z galerie Maliera, která je dlouhá 220m a spojuje oba    viadukty III a IV na levé straně údolí. V tomto místě trať křižuje 2 krát údolí  a pak pokračuje do tunelu Zuondra. Tunel Zuondra je třetím spirálovým tunelem na trati.

   

 

  Souprava za viaduktem  Albula IV přijíždí ke   spirálnímu  tunelu  Zuondra.  Když vyjede z tunelu ocitá se již nad portálem ( fotografie uprostřed ) a pomalu stoupá do cílové rovinky před stanicí Preda.

 

Na lesní cestě fotografujeme vyřezaný hřib z kmínku stromu posazený na pařezu. Pár metrů nad Albula viaduktem IV je výhlídka, s naučnou tabulí, a lavičkou. Z této vyhlídky je nádherně vidět viadukt   Albula III  ( třetí fotografie )

  

  Tiše sedíme a kocháme se jak krásně je skloubená stavba RhB s přírodou,  a  před 100lety jací to byli borci, kteří dokázali vyprojektovat, spočítat a postavit takovou to nádhernou železnici v tak obtížných podmínkách. Obdiv patří samozřejmě také všem řemeslníkům a dělníkům. 

  

  Za tu chvíli co tu sedíme na vyhlídce projíždí již třetí vlak, tentokráte z Predy směrem do údolí. Prvně ho zachytíme  nad spirálním tunelem, a pak již jak vyjel z Zuondra tunelu.

Ve 14:01 projel vlak a tak se vydáváme na zbytek stezky.

Na třetí fotografii je poslední mostek - křižení silnice a tratě před náhorní rovinkou pod stanicí Preda.

  

Opět se nám daří zachytit další z vlaků . Osobní projíždí každou půlhodinu a mezi tím nákladní vlaky. Je to nádherná podívaná.  Ale to už se blížíme na náhorní planinu.Pod stanicí Preda byla vybudována na konci devadesátých let druhá kolej , k vůli vyhýbání křižujících se vlaků. Ve 14:57 hod  jsme se vyšplhali do výšky 1792m nad mořem,  do stanice Preda.  Zde končí naš výlet po Via Albula. Po pořízení mnoha fotografií jsme zakoupili v automatu  jízdenky, a počkali  si na zpáteční vlak, který přijel na minutu přesně v 16:00 hod.  Cesta vlakem  je již na stránkách      (  2.6 Preda )    

úseku Begrün – Preda jsou v zimě provozovány tzv. sáňkařské vlaky. Jedná se o kyvadlový spoj, který vozí sáňkaře do Preda. Tam, se napojí na silnici z Albula Pass, která je v zimě uzavřena a využívána jako sáňkařská dráha zpět až do Bergünu.