2.4  Po stopách RhB 2011 - Trať  Albula 

Bergün

Ve středu  17. srpna 2011 dle stanoveného časového rozvrhu jsme v 10:45 dorazili  na druhé místo dnešního výletu  "Po stopách RhB",  a to do Bergünu. Tady začíná naše pěší tůra po naučné stezce Via Albula. V městečku nás navedly směrovky na parkoviště , které je umístěno za obcí pod železniční tratí směr Preda.  Zpět do městečka na náměstí je to 10 min.

 

 

Střed městečka tvoří náměstí s kašnou a kostelem.

 

 

 

Cesta z parkoviště

Náměstí s kašnou

Malebná věž kostela

 

                                                  

 Cesta přes  městečko k naučné stezce  Via Albula.

 

 

 Městečko je rozloženo pod skalními hřebeny Alp.

 

 

Místí pila

 

 Za městečkem směrem na naučnou stezku Via Albula.

Již jsme se dostali až za městečko Bergün, kde naše reportáž o Bergünu končí, protože jsme již narazili na Naučnou stezku Via Albula. O Via Albula je další samostatný článek. Ale naše reportáž úplně neskončila. Po absolvování Via Albula jsme nasedli v Predě na vlak, a vrátili se do Bergünu na nádraží. A tady znovu pokračujeme  v reportáži na této stránce, aby byla ucelená.

 

Když jsme vystoupili z vlaku, byli jsme zklamáni stavem na nádraží oproti ostatním nádražím. Předem jsme nevěděli,  že nádraží je v rekonstrukci, to jsme poznali až při výstupu z vlaku. Přestavba nádraží Bergün je naplánována na roky 2010 - 2012 při níž bude kompletně přebudováno kolejiště a nástupiště. Práce jsou rozdělěny na několik etap. Nástupiště bylo přestavěno již v roce 2010 , zárověň byla snesena kolej č.1 a kolej č. 2 převrácena. Nově byla vybudována vedlejší kolej s nástupištěm pro sáňkařský vlak a pro nakládku zboží. V roce 2011 se začalo se stavbou železničního muzea, s vybudováním přípojné koleje.

 

 Nádraží v rekonstrukci

 

Před nádražím je umístěn muzejní kus  -  legendární lokomotiva "Krokodýl".

 

 Pamětní bronzové desky u legendární lokomotivy Krokodýl

 

 

 

Vlak pokračuje z Bergünu  dál do Filisuru

 

Reportáž pokračuje na stránce    2.5  Po stopách RhB 2011  Via Albula  Bergün - Preda

 

zpět nahoru