2.1   Po stopách RhB 2011 - Trať Albula

 Solis viadukt

Už před časem jsme se debatovali o možné návštěvě RhB,  a když jsme na jaře dostali pozvání na svatbu kamarádky  přítelkyně našeho syna do Švýcarska , rozhodli jsme se spojit společenský a poznávací výlet dohromady. A bylo v podstatě rozhodnuto. 

Pro naši poznávací část návštěvy Švýcarska jsme našli ubytování v Bad Alvaneu v Tratoria Caroline, nedaleko od Landwasserviaduktu.  Z Chomutova jsme vyjeli v úterý ráno 16.8.2011. Cestou jsme se zastavili v Rakousku v překrásném městečku Feldkirch,  odtud jsme pokračovali přes Vaduz v Lichnštejnsku  Švýcarska do Bad Alvaneu přes Chur, Thusis. Silnice  vede podél trati údolím Albuly . A tak jsme v 18: 30 hod zastavili u Soliského viaduktu, který již nebyl daleko od našeho ubytování. Protože byl domluven čas příjezdu do Tratoria Carrolina, kdy majitelka na nás už čekala , nezbylo mnoho času na fotografování. Přesto můžeme několika fotografiemi doplnit tuto reportáž.

 

Trať Albula - Soliský viadukt - Solisbrücke

 

 

Trať Albula začíná v Thusis, kde se napojuje na trať  Landquart - Thusis.  Za nádražím přetíná trať Hinterrhein a dálnici A13 a míří do soutěsky Schin, kde vede po četných mostech a zkrz několik tunelů. Za stanicí Solis,  8 km ze stanice Thusis, trať poprvé přechází řeku Albula po Soliském mostě (Solisbrücke). Ten je se svojí výškou 89m nejvyšším mostem RhB  a zároveň také mostem s největším rozpětím na této trati.

 

 

 

Konstrukce tohoto mostu je 164 metrů dlouhá a skládá se z hlavního oblouku s rozpětím 42 m, vedlejší oblouky mají rozpětí od 8 do 10 metrů. Tuto stavbu navrhl inženýr Hans Studer,  jako první obloukový most ve Švýcarsku, u kterého byla použita teorie pružnosti. Ta dovolila použití parabolických kleneb a díky tomu je konstrukce velmi štíhlá. Vybudován byl v roce 1902 s celkovými náklady 125 tisíc franků. V roce 1997 byl s velkými náklady zrekonstruován. Původní izolace mezi štěrkovým ložem a zdmi byla nahrazena novým těsnícím systémem z plastové folie a stříkaného betonu. Kromě toho byly vyměněny také koleje a štěrk.

 

 

 

 

 

  

 

Když jsme 19. srpna v pátek ráno  přejížděli autem k Thusis , na pěší tůru do rokle Via Male, jen tak jsem lelkoval očima po krajině, když najednou se proti nám vynořil vlak. Ač na fotografování nepřipraven, stihl jsem alespoň dokumentační foto Solis viaduktu z druhé strany, než jsme fotili první den.

Reportáž pokračuje na stránce      2.2..Po stopách RHB 2011  - Landwasserviadukt

 

zpět nahoru