3.7  Po stopách  RhB  2011 - trať Bernina 

Stanice Brusio  a spirální viadukt

 Ze stanice Le Presse vede trať po vrstevnici v nadmořské výšce 965 m a kopíruje hladinu a břeh jezera Poschiavo, až do stanice Miralago. Odtud trať dále klesá do stanice  Brusio.

 

Obsah :

  • Stanice Brusio
  • Spirální viadukt Brusio
  • Rekonstrukce spirálního viaduktu

 

 

 

 

 

 

Stanice Brusio

 Dne 18.8.2011 v 9: 00 hod jsme se vydali z Bad Alvaneu po stopách RhB do Brusia. Abychom se dostali až do města  Brusio museli jsme překonat Albula pas ve výšce 2315m nad mořem, projet část údolí  Engadin, překonat další pas Bernina ve výšce 2250m nad mořem a sestoupat  do údolí Poschiavo až do Brusia. Město Brusio je rozloženo v celé šíři údolí mezi skalními masívy. Je to velmi nádherné horské město.  Nádraží je velmi úsporné, malé, čisté a bez obsluhy.

 

 

Okolí nádraží

 

 

Nedaleko za stanicí je jedna z nejznámějších staveb na této trati - spirální viadukt  Brusio.

 

Spirální viadukt Brusio

 

Návštěvy jednotlivých staveb jsme směrovali tak, abychom na daném místě zachytili nejen stavbu samu, ale i  provoz na trati. Ve 12:30 hod jsme zaparkovali  na  hlavní silnici u penzionu přímo proti spirálnímu mostu. Ihned z  parkoviště nás uhodil do očí sesuv  skalního masivu, za spirálním viaduktem , který svou výškou sahal vysoko nad viadukt. Oba jsme se na sebe podívali, a bez jakéhokoliv slova nám bylo jasné, že toto je naše místo na pořízení fotografií. Tak rychle nahoru, za 20 min je tu vlak. Cesta na vyvýšené místo skalního sesuvu nebyla jednoduchá. Některé kameny byly velké jako místnost 2 x 3m a tím jak byly nepravidelně uloženy, vznikly mezi nimi  velké mezery, kam by člověk zapadl, a horko těžko by se dostával ven.  Nicméně výstup byl náročný, ale zvládli jsme ho bez úhony, zaujmuli pozice k fotografování, a to už byl vidět vlak na zastávce v Brusiu.

 

    

 

 

 

Spirální viadukt Brusio slouží k překonání výškového rozdílu trati. Je dlouhý 110m,  a je tvořen 9 poli, z nichž je každé 10 m dlouhé. Poloměr oblouku na mostě je pouhých 70 m a sklon činí 7%. Stavba byla uvedena do provozu 1. 7. 1908 v rámci zprovoznění úseku Poschiavo – Tirano. V době naší návštěvy je most v rekonstrukci za provozu, jeho větší část je zakryta plachtami v místech kde probíhají stavební práce. Opět jako na jiných mostech se provádí výměna  isolace proti zatékání vody, oprava nebo výměna římsy která nese zábradlí a tvoří pochozí chodník na mostě, výměna štěrku a kolejí, ale také oprava zdiva spárování atd. 

 

Souprava křížuje město a údolí z důvodu vyrovnání výškového rozdílu

 

 

 

 

Rekonstrukce spirálního viaduktu 

 

Informační tabule o rekonstrukci

      

 

 

 

                                                                                                                     

Zrekonstruována byla i část trati pod spirálním viaduktem. Za viaduktem  následuje zastávka Campascio, která ještě patří k Brusiu. Za hraniční stanicí Campacologno, která je neobvykle rozlehlá kvůli celnici, trať vstupuje do Itálie a po projetí hlavním náměstím končí ve stanici Tirano.

 

 

 Reportáž pokračuje na stránce   3.6 Zastávka Miralago

zpět nahoru