Duben 2012

Obsah stránky :

  • Výroba dílů nádražní budovy - vizualizace
  • Sadové úpravy  kruhového mostu
  • Stavební připravenost pro usazení zříceniny hradu
  • Usazení zříceniny hradu na kolejišti
  • Usazení nádražní budovy na kolejišti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádražní budova

Dne 4. dubna 2012 proběhla na dílně ASY model v Jaroměři,  konzultace a prohlídka postupu výroby modelu nádraží,  které bude dominatní na našem kolejišti. Pan Chudoba podle plánku sestavil část nádražní budovy, abychom viděli, jak se model přibližuje skutečné předloze, ale hlavně  proto,  abychom posoudili budoucí vzhled nádražní budovy na kolejišti. Je nutno upozornit, že model byl sestaven pouze pro vizualní představu, stěny nejsou vyspárovány,  ani  pospojovány lepidlem. Jedná se o vizualizaci části modelu před jeho konečným slepením.  Střecha nádražní budovy je stále v řešení, a proto se zatím o ni nezmiňuji.

 

  

 

 

Sadové úpravy kruhového mostu

Dnes 9.4.2012 se vylepšilo počasí, teploty stouply na cca 15 stupňů, a tak jsem se pustil do tvorby přírody okolo a uvnitř kruhového mostu. Původní travnatou plochu uvnitř kruhu jsem odstranil,a drny odvozil na mezidepo. Drny  budou  později využity na kopce okolo hradu. Po rozmístění kamenů nastala výsadba skalniček, keřů a konifer.

Foto jsem pořídil až dnes 17.4. 2012. Využil jsem dnešního lepšího počasí,  a nafotil kolejiště poprvé v letošním roce  s modely.  Sám podle sebe vím, že všichni toužíme po provozu na kolejišti. Stavby na kolejišti jsou pro nás zajímavé, ale až na druhém místě. Každý z nás touží vidět na kolejišti lokomotivy a vagony ve své plné kráse.

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 Výstavba zříceniny hradu

 

Termín montáže zříceniny hradu byl nakonec, dle předpovědi počasí,  domluven na  čtvrtek 26.4.2012 , kdy má být skutečně fantastické počasí. Před montáží bylo nutné odisolovat tunel proti zatékání povrchové vody a hlavně bylo potřeba provézt zásypy tunelu,  a přístupové šachty do tunelu. Do večera jsem to stihl , a tak mohla být zahájena stavba modelu zříceniny,  na kterou se již  tak dlouho těšíme.

 

 Nejprve byly jednotlivé díly rozloženy na terén, aby jsme mohli vyznačit výkop základů pro hradební zdi  (  foto 1 ).  Poté byly vyhloubeny základy , a zabetonovány  do bednění . Základy byly vyztuženy ocelovýmim pruty proti sedání. 

 

Na základy po zavadnutí betonu byly osazeny předvyrobené části hradeb, které jsou postupně slepovány a některé spoje dozdívány . Na nádvoří byla vyhloubena studna,  které v původním návrhu nebyla, ale postupnou diskusí o hradu byla doplněna.

 

 

Studna je umístěna mezi vstupní šachtou do tunelu pod hradem,  a obranou obvodovou zdí hradu. Místo pro umístění studny,   ve skutečnosti bylo menší než náš  záměr, a tak musela být studna upravena . Po usazení studny jsme přešli na podklad pro desku, na které bude stát budova hradu s věží.

 

 

Podkladní vrstvy byly provedeny  ze štěrku  8 - 16mm - 5 cm,  3cm ze štěrku 4-8mm a 2cm  ze štěrkopísku . Tato celková podkladní vrstva byla zhutněna.

Po té byla položena základová deska, která byla předvyrobena na dílně ( prostřední foto.) Vlastní věž má pěknou váhu, tak byla raději přivezena na rudlíku, ochráněna proti poškození. ( 3 foto ) Na 2.  foto je vidět dozdívání spojů jednotlivých předvyrobených zdí.

 

Předvyrobené pototovary  zdí jsou na foto č.1. K věži jsou postupně dosazovány celé předvyrobené masívní zdi. Jednotlivé díly  jsou tak pečlivě vyrobeny. že  ozuby všech dílu do sebe naprosto perfektně zapadají. Před srovnáním do vodorovné a svilé polohy jsou všechny díly slepeny lepidlem Soudal  60A a potom zafixovány proti pohybu.  

 

Po instalaci obytné části bývalého hradu, je dokončeno i cimbuří. ( prostřední foto )   Zcela nejsou ještě dokončeny hradby,  a tak se musíme pustit do dokončení vstupní brány hradu a padacího mostu . 

 

Postupně jsou dokončovány drobné detaily např. studny - dlažba,  vstupní brána s padacím mostem. 

 

Čas neúprosně  utíká, slunce zapadá, a začíná se stmívat. Nestihli jsme všechno dospárovat, ale vždyť to nejsou dostihy,  a tak za 14 dní nashledanou.

 

Výsledek naší včerejší práce za ranního slunce ze sousedovic balkonu. Foto soused Jarda .

Zpět nahoru

Zpět na stránku Březen 2012

Zpět na stránku Rok 2012

Pokračovat na stránku Červen 2012