Březen 2013

Obsah :

  • Montáž oplocení parkoviště Domoušov
  • Opěrná zeď za skladem na nádraží Domoušov
  • Opěrné zídky na levém zhlaví nádraží Domoušov
  • Rekonstrukce  hlavní trati ,  před vjezdem do nádraží Domoušov
  • Rozšíření kolejiště o smyčku od depa Domoušov
  • Výroba přechodu přes kolejiště nádraží  Domoušov
  • Výroba vnitřního osvětlení budov nádraží Cedrov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplocení parkoviště

Již minulý měsíc jsem se zmínil o výrobě oplocení parkoviště nádraží Domoušov. Oplocení je vyrobeno  ze dvou dílů v celkovém délce1,4m . Dovezl jsem ho z dílny ASY model  pana Chudoby z Jaroměře, a oba díly slepil a následně po dvou dnech vytvrzení lepidla osadil  na kolejiště. Bohužel počasí modelování moc nepřeje. Neustále jsou velmi nízké teploty, a přip provádění  drobných velmi přesných  venkovních  prácech brzy zebou ruce.  Když vezmete nářadí do ruky,  po chvíli se stejně musíte  jít ohřát do tepla.  A tak stavba nepokračuje v tempu,  jaké jsem předpokládal při povánočním plánování postupu prací na kolejišti na rok 2013.  Ale nic se nesmí uspěchat.

 

 

Opěrná zeď  za skladem Domoušov

Celé nádraží Domoušov je umístěno na desce přilehlé k obvodové stěně rodinného domu. Abychom opticky oddělili stěnu rodinného domu od nádraží, vymysleli jsme oplocení a opěrné zdi. Jedna z pěrných zdí je umístěna za skladem a rampou. Byla složena z předvyrobených 3 dílů, které zbyly z výstavby zdí pro nějaké jiné kolejiště. Ostatní díly jsem vyrobil  v dílně. Po drobné úpravě jsem je osadil provizorně na kolejiště. Zbývá ještě dovyrobené díly vyspárovat a jakmile se oteplí budou díly slepeny na pevno.

 

  

 

Opěrné zídky na levém zhlaví nádraží Domoušov

Trať na levém zhlaví postupně klesá z +23 cm  na +0 cm  Mezi vodorovnou částí desky a spádem hlavní trati, vzniká prostor pro oěrné zdi. Tento problém  ( nedokončeníé nádraží )  mne trápí  již delší dobu.  V dílně jsem vyrobil jednotlivé zídky, které jsem postupně upravil přířezy    ( zařízout spodní část do spádu a upravit přesnou délku) .

 

 

Rekonstrukce hlavní trati před  vjezdem do nádraží.   ( Před vchodem do jídelny)

Před francouzkými deřmi ( vstup do jídelny ) je stupínek do půlkruhu o poloměru 90 cm a průměru 180 cm. Trať kopírovala  obvod tohoto stupínku od výšky 20 cm a klesala na 10 cm.  Protože  před jídelnou je letní venkovní sezení , vzniká v tomto prostoru velmi hustý provoz. Bohužel trať v tomto provozu tvořila problémy s překračováním, zakopáváním, zrovna když se nese káva pro hosty, nebo občerstvení atd. Proto jsem se rozhodl  na nátlak manželky trasu hlavní trati a vstup do domu upravit,  čili rekonstruovat.  Odsouhlasený návrh je předsunutou trať integrovat do stupínku koleje zabetonovat s vrchní hranou podlahy stupínku. Tím se zamezí zakopávání nohou o opěrnou zídku trati. Předvyrobené díly opěrné zdi se použijí jako ztracené bednění, jejichž  horní hrana bude kopírovat spád trati. Opěrné pilíře nebudou vyčnívat nad opěrnou zeď, budou kopírovat spád trati.

 

 

  

 

 

Rozšíření kolejiště o kolejovou smyčku v prostoru proti depu Domoušov

Před Depem Domoušov byl historicky umístěn  záhon, který již dnes nesplňuje požadavky,  které na něj byly kladeny při jeho pořizování. Spojil jsem ale rčení " zabít dvě mouchy jednou ranou". Zrekonstruovat okrasný záhon a do něj integrovat kolejovou smyčku. Byly odstraněny všechny polosuché dřeviny, a přesazeny ty,  co byly v dobrém stavu. Vykopal jsem zářez o hloubce cca 25 - 30 cm s poloměrem 2,5 m.  V místě, přechodu chodník / zahon budou vybourány palisády v nezbytrně nutné šířce trati.  V prostoru pod 12 letým stromem - kupressocyparis - bude vybudován tunel.  Tím se zamezí jarní shazování jehličí do kolejiště, které se velmi obtížně z kolejiště odstraňuje. Tunel bude asi 1,5m dlouhý. Touto smyčkou docílím obracení vlaků, aby se nejezdilo pouze jedním směrem

 

Výroba přechodu - lávky nad kolejemi nádraží Domoušov.

Na sklonku roku 2012 jsme s Yardou Chudobou vymysleli přechod pro pěší nad  kolejištěm  nádraží Domoušov. Předloh, vzorů, a námětů jsme měli hodně, ale který přechod vybrat, a nebo přizpůsobit vzor na naše kolejiště,  který by zapadl do naší koncepce vzhledem, konstrukcí stylově atd. To byl rébus.  Dlouho nám trval výběr  předlohy, podle které bude vypracována dílenská dokumentace pro  výrobu. Toto se nám podařilo až v lednu, a předpokládáme, že výroba přechodu  bude dokončena do konce března 2013,  a začátkem dubna bude přechod umístěn na kolejiště. Bohužel na přechod platí tiskové embargo jako na novou Octavii firmy Škoda. Takže divák se má na co těšit.

 

Rekonstrukce původních  a doplnění nových budov nádraží Cedrov 

 

 

V začátku svého  modelování jsem ještě neznal pana Chudobu a jeho ASY model. Při hledání modelů staveb, kterými bych  mohl doplňovat kolejiště,  jsem narazil pouze na výrobce POLA a PIKO.   V té době jsem si neuměl představit stavění budov z jednotlivých cihel, nebo z pískovcových bloků. Proto jsem tehdy nakoupil plastové stavebnice , které buď já, nebo syn jsme je slepili. Praxe ale ukázala, že to není nejoptimálnější řešení. Po dobu cca 3 let,  co byly plastové stavby vystaveny nepříznivému počasí, tak dost ztratily na lesku, barevnosti, ale  hlavně se začaly jednotlivé díly odlepovat od sebe , a tím se budovy  začaly rozpadat.   Alespoň já mám tuto zkušenost. Ale protože se do plastových budov vložily nemalé finanční prostředky, rozhodli jsme se budovy zachovat, a propojit  materiály,  jak přírodní pískovec , tak i umělý plast.  Původně budovy byly na ploše rozmístěny ledabyle, bez koncepce, protože ještě nebylo jasno jak vůbec bude  Cedrov zastavěn. Ani na to nebyl čas. Ale letos jsme se rozhodli Cedrov  vyřešit. Proto byla navržena situace Cedrova, jež je na obrázku  Cedrov  Studie 04-2013.  Cedrov  bude mít 2 rodinné domy, Radnici, Fabričku s administrativní budovou, Obecní úřad, Nádražní budovu, nádražní sklad, hradlo a trafostanici . Víc budov se tam asi nevejde. Středem obce povede silnice s malým parkovištěm u nádraží . Do fabričky je zavedena vlečka.

Hradlo

Pod hradlo byla vyrobena deska s dlažbou, Do budovy byl doplněn funkční řídící pult, stolek , vnější a vnitřní osvětlení. hradlo je umístěno na pravém zhlaví při výjezdu z nádraží na kruhový most.

 

 

Nástupiště tříkolejného nádraží Cedrov

Nástupiště jsme doposud na nádraží Cedrov neměli. Pustili jsme se do jeho výroby. Nástupiště musí splňovat požadavek na občasnou chůzi obsluhy, která také může mít i 94 kg. Co to udělá s bodovým zatížením se raději ani neptáme, a rovnou na základě zkušeností zesilujeme dlažbu nástupiště železobetonovou deskou. Na obrázku můžete vidět pochozí plochu z pískovcových cihel, zesílenou ocelovým rámem s betonovoun deskou. Postrup je takový, že nejprve slepíme jednotlivé kostky dlažby lícem dolů, aby byla zachována pochozí rovina. potom se dlažba  ( pochozí líc ) vyspáruje spárovačkou   a vymyje se houbou na mytí aut tak, že spárovačka zůstane pouze ve sparách a z cihel  se odstraní spárovačka.. Potom se dlažba opět otočí lícem ne desku stolu, osadí se ocelový rám s ocelovou výstuží průměru 6 mm,  a ten se vybetonuje. Viz foto. Před uložením nástupiště se musí počítat s tloušťkou dlažba + železobetonová deska. V našem případě je to dlažba 12mm + železobet. deska 25 mm.  Na fotografii vidíte vrchní část nástupiště v obrácené poloze lícem k desce stolu, na dlažbě je čerstvě zabetonovaná  deska.  Po zatvrdnutí bude nástupiště osazeno na kolejiště jako prefabrikát.

 

 

 

Fabrika

 

 

Velkým problémem je lehkost plastových staveb umístěných na kolejišti. Vlivem občasných  nárazových větrů se budovy  dost často převracely a  nárazem se rozpadaly. Museli jsme tento problém řešit, a to ukotvením budov k základové desce nebo jiným způsobem. Naskytl se dobrý nápad , umístit do fabriky ocelovou konstrukci pro pojízdný jeřáb. Tato ocelová konstrukce vetknutá do dlažby z pískovce zajistí stabilitu  fabriky proti nárazovému větru. Na těchto obrázcích je pouze menší  část fabriky, s vyrobenou dlažbou, ocelovou konstrukcí pro jeřábovou dráhu . Není zde vidět montáž osvětlení, které je součástí rekonstrukce fabriky.

 

 Zpět na začátek stránky 

Zpět na stránku Únor 2013

Zpět na rok 2013

Pokračovat na stránku Duben 2013