2.2   Po stopách RHB  2011 -  Trať Albula 

  Landwasserviadukt

Dne 16.srpna v úterý 2011 jsme do penzionu Tratoria Carolina v Bad Alvaneu  přijeli něco kolem půl osmé večer. Ubytování trochu sparťanské, ale jinak pohoda. Alvaneu je na trase mezi Tifencastelem a Filisurem.  Za Bad Alvaneu asi tak 2 - 3 km se trať stáčí do prava a kříží říčku Landwasser, právě viaduktem , který je nazván stejným jménem jako říčka - Landwasserviadukt. Říčka se dá říct pouze v létě, kdy teče málo vody. Ale umím se představit tání sněhu na jaře na všech okolních hřebenech. To se pak asi nedá mluvit o říčce.

   

Landwasserviadukt je na mapě vlevo dole

 

Samozřejmě, že jsme chtěli co nejdříve vidět Landwasser viadukt. Ještě večer jsme vyjeli na obhlídku terénu, odkud se bude nejlépe fotografovat.  Bohužel jsme si mysleli, že než dojdeme k viaduktu, tak budou světelné podmínky tak špatné, že jsme si sebou nevzali fotoaparáty. Po první obhlídce jsme ihned konstatovalí že musíme naplánovat nový,   a časově delší výlet . Auto se dá zaparkovat vedle silnice na malém štěrkovém parkovišti v pravotočivé zatáčce na konci golfového hřiště v Bad Alvaneu. K mostu se dá dojít pěšky lesní cestou cca za 15 min, nebo dojet až pod most autem. Přes říčku je mostek.  Pod viaduktem je prostor pro  tábořiště, kde se dá báječně odpočinout, posvačit, cokoli. Je tam i zděný gril.

 

Lesní cesta k viaduktu

Příjemné posezení

 Zděný gril

 

Většina známých fotografií Landwasserviaduktu je focena ze spodu, je to opravdu monumentální stavba.

   

 

Ale i překrásné jsou fotografie jedoucích vlaků přes most z vyhlídky. Ale to se musíte kousek vrátit na rozcestí, k mostku přes říčku. Pokud půjdete nejprve na  vyhlídku, je třeba odbočit za mostem přes říčku strmě doleva, nahoru vystoupá člověk  cca za 15 minut, k vyhlídce vedou šipky.  Strmou cestičkou se dojde nejprve k viaduktu Schmittentobel, který se podejde. a pak cesta vystoupá na překrásnou vyhlídku nad trať, odkud je vidět jak soupravy přejíždí viadukt a vjíždí do Landwassertunelu ve skále ve výšce cca 65 m nad korytem říčky.

Výhled je to překrásný, určitě je lepší  plánovat výstup na odpolední hodiny kvůli poloze  slunce, dopoledne svítí slunce do objektivu. Na vyhlídce je lavička, informační tabule s daty o železnici, atmosféru tak můžete nasávat dle libosti.

 

 

Z vyhlídky jsme se ještě vrátili pod most a v klidu si vyčkalí  na další vlaky, ktré jsme chteli také zachytit ze spodu mostu.

 

 

Jedná se pravděpodobně o jeden z nejslavnějších železničních mostů na světě, který uvidíte téměř na každé prázdninové brožuře ze Švýcarska. Nachází se na trati Albula mezi Tifencastelem a Filisurem na  63,070 km. Na jihovýchodní straně navazuje na 216 m dlouhý Landwasser tunel a jeden z jeho šesti oblouků je vetknutý přímo do skály. Výstavba mostu je zajímavá  především z hlediska použití nových technologií  výstavby. Proti obloukovým mostům stavěným dříve , zde nebylo použito lešení při výstavbě pilířů. Místo toho byly použity ocelové pilíře, které byly kámen po kameni obestavěny. Vnitřní ocelové pilíře byly prodlužovány tak, jak pilíř rostl  výstavbou.

 

 

 Obestavěný prostor z tmavého vápence činí 9200 m3. Most překonává řeku Landwasser ve výšce 65 metrů. Kolejový oblouk opisuje kruh o poloměru 100m, na obou stranách navazuje na skálu. Konstrukci 142 m dlouhou podepírá 5 pilířů vzdálených od sebe 20 metrů. Výstavba začala v březnu 1901 a stavba byla zprovozněna v říjnu o rok později.

 

 

 

 

Na druhé straně tunelu pokračuje  trať do nádraží ve Filisuru, kde se sbíhá s tratí z Davosu.  Z této trati je viadukt vidět ze severovýchodu.

 

Trať za tunelem směr Flisur

Trať ze severovýchodu od Filisuru

Obrázek je nascanovaný z časopisu

  

 Ještě pár fotografií, které mi bylo líto nezveřejnit:

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportáž pokračuje na stránce  2.3. Po stopách RhB  2011 - Filisur

zpět nahoru