Březen 2010

Je již 18 březen a zima ještě neodešla. Opět napadlo 10 cm  čerstvého  sněhu. Ale již slunce svítí velice intenzivně, tak sníh asi dlouho nevydrží. Už se moc těšíme na další rozvoj naší železnice.  

 

Nádraží "Chomutov "      pod sněhem

Sníh ne a ne ustoupit

Staveniště II. etapy pod sněhem

 

 

Odstranění stromů a křovin pro staveniště II. etapy

Pohled na staveniště II. etapy. Uprostřed bude zachována whirpoolka,

a v zadní části staveniště II. etapy   dominuje  10letý cedr.

 

Zemní práce na vedlejší trati do stanice " Výsluní "

 

 V době vegetačního klidu byly vykáceny přerostlé tůje a nevyhovující jalovce v horní části zahrady před domem z jižní strany. Zůstal Cedr atlantský  "OLD GOLD ". Korejská jedle byla zachována, ale přesazena na dolní místo zahrady. Tím se vytvořil prostor staveniště II. etapy okolo thermální whirpoolky.

Zahájení zemní ch prací na tunelu č.5

Cedr byl zachován

Rýha pro trať v budoucím tunelu pod stanicí " Kovářská " 

Kolejiště II etapy  je umístěno v oddychvé části zahrady a respektuje umístění whirpoolky uprostřed této zény.Nejprve byly zahájeny výkopy pro trať umístěnou pod budoucím násypem , na kterém bude umístěno nádraží na úrovni + 45 cm. Výkopek zůstává na místě jako budoucí násyp okolo tunelů. Také jsou zahájeny práce na rozšíření dlažby okolo whirpoolky.