Duben 2010

 V dubnu již přišlo krásné počasí, a tím nám bylo umožněno intenzivně budovat kolejiště II. etapy . Po dokončení zemních prací hlavní trati , a tratí v tunelech, byly ještě provedeny základy pro obvodovou zeď, oddělující násyp do výšky 45 cm mezi chodníkem a thermálním bazenem Whirpool.  Základy pro obvodovou zeď,  byly provedeny z betonových desek tl. 4 cm. Betonové desky podle tvaru byly nařezány diamantovým kotoučem.

Letecký pohled na staveniště II. etapy

Základy pro obvodovou zeď

Rozšíření dlažby okolo whirpoolky

Rozšíření dlažby okolo Whirpoolky,

v popředí výjezd ze stanice " Výsluní "

Zahájení výstavby stěn dvoukolejného tunelu č. 2 a 3

Zahájení výstavby stěn tunelu č.5 ,

v pravo dokončeny stěny tunelu 2 a 3

 Na základovou spáru všech tratí , ale i stěn tunelů je položena nopová folie, která zabraňuje  prorůstání kořenů, ale i jako případná zábrana proti krtkům. Pravidelně sleduji nové články a příspěvky ostatních modelářů na svých webowých stránkách. Vážím si toho, že upozorňují na chyby , kterých se během výstavby svého kolejiště dopustili, aby se další modeláři těchto chyb vyvarovali. Proto nopová folie pod tratí proti krtkům.

 

Dvoukolejný tunel č. 2 a 3 po obsypu

V předu hlavní trať, v pravo thermální bazen whirpool,  v levo zdi tunelu č. 2 a 3

 Na nopovou folii je nasypán štěrk velikosti zrna  4 - 8mm, jako spodek trati. Tento je  srovnán do nivelety.

Tunel č. 5 je veden na hlavní trati napříč staveništěm pod budoucí stanicí  " Kovářská " . Tunel vyúsťuje pod cedrem a trať  se otevírá do vjezdu stanice  " Výsluní "

V  popředí jsou základy pro opěrnou zeď,  v pravo je vidět dvoukolejný tunel .

Dvoukolejný  tunelč.2 a 3. Betonová  stěna uprostřed odděluje stoupání trati tunelu 2 a tunelu 3

V popředí prostor pro kruhový most, kterým trať vystoupá na kótu  +45cm na nádraží  " Kovářská "

 

 Stěny tunelů jsou tvořeny z betonových desek 40 x 40 cm, a rozřezány na šířku 13,3 cm . Takto nařezané desky jsou uloženy do tvaru tunelu a zabetonovány. Samozřejmě stěny lze postavit několika způsoby, např. vyzdít z cihel, nebo bloků, nebo vybetonovat z monolitckého betonu, ale mně se tato varianta zdála nejméně náročná  a rychlá. Zvláště u rovného tunelu nedochází k řezání betonových desek, ale ukládají se rovnou tak, jak jsou z výroby.