Srpen 2012

 

Úprava krajiny - uvnitř kruhového mostu a provoz na kolejišti

 

 

Dnes jsme se soutředili na dokončení chráněné krajiny uprostřed kruhového mostu. Rostliny ( skalničky ) byly vysazeny již v dubnu, ale doposud nebyl čas na úplně dokončení. A také  pokud nebyla postavena zamýšlená komunikace protínající chráněnou krajinnou oblast, nemělo smysl úplně dokončit sadové úpravy.

 

 Po kruhovém mostu se šplhá dieselová lokomotiva 251 903-1 s nákladem konteinerů, s místem určení   stanice  "Cedrov " , do fabriky na výrobu kuličkových ložisek. Na vybudované silnici již probíhá rušný provoz. Na křižovatce je umístěna  odbočka pod ocelový most do služebny - servisního středika galerie a tunelů pod  "Cedrovem".   Ve služebně  "Cedrov ", servisní pracovníci ovládají a udržují v bezporuchovém chodu trafostanici, osvětlení a  nucenoun výměnu vzduchu  tunelů.

 

 Kruhový most  a chráněnou krajinnou oblast křižuje vedlejší kolej vedoucí z tunelu do stanice " Zákoutí "  ,  po níž nákladní vlak  veze surové dřevo na zpracování na pilu. Obrovité kmeny jsou taženy elektrickou lokomotivou  BR 194 111 - 1

 

 I v okolí hradu probíhá čílý železniční ruch. Tentokráte je to parní lokomotiva  99 6001

 

 

 

 

Montáž centrální rozvodny a trafostanice kolejiště

Opět jsme o malý kousínek pokročili k cíli. Provozovat kolejiště bez venkovního osvětlení  nádraží a bez vnitřního osvětlení budov není ten správný zážitek. Však také vyspělí modeláři doplňují své webové stránky večerními jízdami s osvětlením . Tyto fotografie jsou vždy velmim poutavé. Umístění centrální rozvodny a trafa  jsme zvolili pod desku  centrálního nádraží, a to mezi končící opěrnou zeď a následnou skálu. Centrála i když je umístěna do opěrné zdi, je mobilní -  vysouvací ze zdiva , v případě potřeby vnitřních úprav, dalších připojení ,  rozvodů atd.  Rozvodna řeší externí napojení 3 x 220 V, osvětlení Nádraží " Domoušov" dále  pak " Depo Domoušov" a stanici " Cedrov" se všemi objekty ,  a  ještě osvětlení galerie pod nádražím  " Cedrov ".

 

 

Na horním obrázku je čelní stěna trafostanice a rozvodny . Na levé straně jsou vrata pro výměnu transformátoru, uprostřed logo  provozovatele KZŽ ( Krušnohorská zahradní železnice ) , na pravé straně vstup k rozvaděčům . Stěna je doplněna logem výrobce -  ASY model,  a ventilační mřížkou, Z této ventilace prosvětlují kontrolky  při zapnutí obou  obvodů.  Tento rozvaděč je opět mistrovským dílem Asy model pana Chudoby.

 

 

 

 

Pro umístění rozvodny jsme museli vyjmout desku nádraží, abychom se dostali na napojení 220 V na zdi domu, a k umístění pod desku nádraží. Z rozvodny vycházejí všechny kabely k jednotlivých objektům, stožárům venkovního osvětlení. Veškeré rozvody jsou umístěny pod deskou.

 

 

Probíhájí dokončovací práce na montáži trafa a rozvodny.

 

 

Na dalších obrázcích se již provádí montáž osvětlovacího ramene na stěnu vodárny, která zakrývá zásuvky elektro na stěně rodinného domku. Montáž rozvaděče je u konce, a jdeme na rozvody k osvětlovacím stožárům na nástupišti, a  kabelovým rozvodům do budov.

 

 

 

Kabely jsou přivedeny do přízemí nádražní budovy,  a k jednotlivým lampám na nástupišti.Tyto lampy budou usazeny do nástupiště, které se teprve vyrábí. Proto na obrázku jsou lampy provizorně uchyceny svorkami proti převrácení. 

 

 

Zpět na Červenec 2012

Zpět na rok 2012

Pokračovat na Září 2012